Šodien Carnikavā atklās elektronisko pakalpojumu portālu

.

Pakalpojumu portals26. septembrī Carnikavas novada domē plkst. 14.00 svinīgi tiks atklāts pašvaldības elektronisko pakalpojumu portāls www.pakalpojumi.carnikava.lv. Carnikavas novada pašvaldība ir pirmā no Latvijas novadu pašvaldībām, kura ir izveidojusi šādu portālu, un tas nodrošina līdz šim mūsu valstī nebijušu iespēju – elektroniski piedāvātos pakalpojumus var saņemt arī juridiskas personas.
 
Tāpat šis portāls ir pirmais, kurš piedāvā būvniecības procesa elektronizāciju – iedzīvotāji portālā var Būvvaldei nosūtīt pieteikumu gan arhitektūras un plānošanas uzdevuma, gan būvatļaujas saņemšanai.
 
„Ņemot vērā faktu, ka ļoti daudzi novadnieki strādā Rīgā un viņiem ir problemātiski ierasties domē noteiktajā darba laikā, portāls atvieglos pakalpojumu saņemšanu pašvaldībā kā iedzīvotājiem, tā uzņēmējiem, kā arī palīdzēs samazināt administratīvo slogu," stāsta Carnikavas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs Edgars Pudzis.
 
Kopumā jaunajā portālā www.pakalpojumi.carnikava.lv varēs pašvaldībai nosūtīt arī pieteikumu ielu tirdzniecībai, zemes pirmpirkuma tiesību izmantošanai, mājas numurzīmju saņemšanai, iesniegumu par ikvienu tēmu, u.c. Portālā iedzīvotāji var autentificēties ar savas bankas kontu vai elektronisko parakstu, un personas datu pārbaudi nodrošina Valsts reģionālās attīstības aģentūra, savukārt pārstāvniecības tiesību pārbaudi uzņēmējiem – SIA „Lursoft".
 
„Mūsu mērķis ir pakalpojumus iedzīvotājiem turpināt attīstīt kopā ar citām pašvaldībām iespējami efektīvāk. Tāpēc esam gatavi sadarboties – jauno portāla sistēmu, kas ir Carnikavas pašvaldības īpašums, varētu izmantot arī citi novadi, ja apmaiņā mums tiktu piedāvāts kāds cits jau izveidots pakalpojums," saka Carnikavas novada domes priekšsēdētāja Daiga Jurēvica.
 
Elektronisko pakalpojumu portāla izveide ir vēl viens solis Carnikavas novada pašvaldības vienas pieturas aģentūras principa ieviešanā, lai iedzīvotājiem nodrošinātu iespējami ērtāku un efektīvāku pakalpojumu saņemšanu.
 
Tiem iedzīvotājiem, kuriem mājās nav datora vai interneta pieslēguma, elektronisko pakalpojumu portālu ir iespējams izmantot domes Klientu apkalpošanas centrā, kā arī brīvā laika pavadīšanas centrā „Kadiķis", Kalngalē.
 
Jaunā portāla izveide un tajā piedāvātie pakalpojumi ir balstīti, ņemot vērā 2010.gadā veiktā pētījuma rezultātus, un to projekta ietvaros veica SIA „Ernst & Young Baltic".
 
Portāla www.pakalpojumi.carnikava.lv izveides izmaksas ir Ls 15 964,26, no kuriem Ls 11 874,22 finansē Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai.
 
 
S.Baltruka
Share on Facebook Tweet