Pašvaldība meklē telpas brīvā laika pavadīšanas centru izveidei Garciema, Garupes un Gaujas ciemos

.

Centrs bilde 800Ņemot vērā brīvā laika pavadīšanas centra „Kadiķis" veiksmīgo darbību Kalngales ciemā, Carnikavas novada pašvaldība vēlas turpināt šādu centru veidošanu arī citos mūsu novada ciemos.
 
Tāpēc pašvaldība ar mērķi izvērtēt iespējas brīvā laika pavadīšanas centram nomāt nepieciešamās telpas, aprēķinot iespējamo finansiālo ietekmi uz pašvaldības budžetu, meklē iespējamos sadarbības partnerus, kas varētu nākotnē piedāvāt telpu nomas pakalpojumus.
 
Telpu apraksts:
1. Telpu izmērs vismaz 60 m2.
2. Telpām jāatrodas tiešā Garciema, Garupes vai Gaujas ciemu centrālo ielu tuvumā.
3. Telpām jāatrodas ēkas pirmajā stāvā.
4. Telpām jābūt labā tehniskā stāvoklī, kā arī izmantojamām visu gadu (apkurināmām).
5. Pie telpām jābūt iespējai āra teritorijā izvietot bērnu rotaļu laukumu.
 
Pašvaldība paredz ilgtermiņa nomu līdz 10 gadiem. Telpu īpašnieku ierosinājumus ar telpu aprakstu (vēlams arī fotogrāfijām) un piedāvāto mēneša nomas maksas apmēru, aicinām iesniegt elektroniskā veidā līdz 20.09.2013., nosūtot uz elektroniskā pasta adresi vai arī papīra formātā, iesniedzot Klientu apkalpošanas centrā Stacijas ielā 5, Carnikavā.
 
Kontaktinformācija neskaidrību gadījumā: Edgars Pudzis, Carnikavas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs, e-pasts: , tālr. 26458180.
Share on Facebook Tweet