Daiga Jurēvica ievēlēta Latvijas Pašvaldību savienības komitejas vadībā

.

Daiga Jurevica LPS 60030. jūlijā notika Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas pirmā sēde pēc pašvaldību vēlēšanām, kurā par komitejas priekšsēdētāja vietnieci tika ievēlēta mūsu novada domes priekšsēdētāja Daiga Jurēvica.
 
Savukārt par LPS Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas priekšsēdētāju atkārtoti tika ievēlēts Auces novada domes priekšsēdētājs Gints Kaminskis.
 
Šajā komitejā turpināsies darbs pie reģionālās politikas pamatnostādnēm un Zemes pārvaldības likuma saistībā ar publiskajiem ūdeņiem, reģionālās attīstības indeksu.
 
D.Jurēvicas ievēlēšana minētajā amatā ir visa novada panākums, jo palīdzēs arī Carnikavas novadam aktuālos jautājumus pacelt valsts līmenī.
 
LPS Reģionālās attīstības un sadarbības komitejā notiks darbs pie Vides politikas pamatnostādnēm un Ainavu politikas pamatnostādnēm, kas sasaistās arī ar īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un mikroliegumiem. Pašlaik aktuāli ir grozījumi likumā par ietekmes uz vidi novērtējumu.
 
Kopumā komitejā plānots skatīt virkni jautājumu saistībā ar lauku attīstību, mežsaimniecību, zivsaimniecību, meliorāciju, drošu pārtiku, kooperāciju, dzīvnieku aizsardzību, kā arī uzņēmējdarbību lauku teritorijās, meklējot veidus, kā pašvaldības var iesaistīties uzņēmējdarbības veicināšanā lauku teritorijās iedzīvotāju interesēs.
Share on Facebook Tweet