Carnikavas novada Dzimtsarakstu nodaļa strādā tikai pēc iepriekšēja pieraksta

.

Domes eka 800Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, līdz šā gada 6. decembrim Carnikavas novada Dzimtsarakstu nodaļa pakalpojumus sniedz pēc iespējas attālināti, bet klātienē - tikai pēc iepriekšējā pieraksta.
 
Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumus attālināti iespējams izmantot:
- caur portālu www.latvija.lv,
- e-pastā (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu),
- izmantojot pasta pakalpojumus, sūtot uz adresi Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163 vai dokumentus iemetot pastakastītē, kas atrodas pie domes ēkas Stacijas ielā 5 Carnikavā.
 
Latvijas valstspiederīgie iesniegumu laulības noslēgšanai, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, var iesniegt dzimtsarakstu nodaļai, nosūtot to uz e-pasta adresi . Citu valstu pilsoņiem iesniegums laulības noslēgšanai jāiesniedz personīgi ierodoties dzimtsarakstu nodaļā, iepriekš vienojoties ar dzimtsarakstu nodaļu par apmeklējuma laiku. Laulības reģistrācija dzimtsarakstu nodaļā iespējama klātesot ne vairāk kā 10 personām, kas vienlaikus ir ne vairāk kā no divām mājsaimniecībām, neskaitot dzimtsarakstu nodaļas amatpersonu.
 
Attālināti dzimtsarakstu nodaļai ir iespējams iesniegt iesniegumus arī šādiem pakalpojumiem - atkārtotas dzimšanas apliecības vai izziņas no dzimšanas reģistra pieprasīšana; atkārtotas laulības apliecības vai izziņas no laulības reģistra pieprasīšana; atkārtotas miršanas apliecības vai izziņas no miršanas reģistra pieprasīšana; paternitātes atzīšanas iesniegums; daudzvalodu standarta veidlapas​ pieprasīšana; papildinājumu un labojumu veikšana civilstāvokļa aktu reģistros.
 
Lai vienotos par pieprasītā pakalpojuma saņemšanas kārtību, kā arī apmeklējuma laiku, aicinām sazināties ar Carnikavas novada Dzimtsarakstu nodaļas pa e-pasta adresi .
 
Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas iesniegumu ir iespējams iesniegt attālināti Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā portālā www.latvija.lv, izmantojot e - pakalpojumu - Iesniegums iestādei (EP155) (iestāde – Tieslietu ministrija), vai nosūtot uz e-pastu , ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, vai arī nosūtot pa pastu - Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments, A. Čaka iela 38A, Rīga, LV-1011.
 
Klātienē dzimtsarakstu nodaļas sniedz pakalpojumus par bērna dzimšanas fakta reģistrāciju; miršanas fakta reģistrāciju; laulības reģistrāciju; vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņas iesnieguma iesniegšanu, ja to nav iespējams izdarīt attālināti.
 
Valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus un saņemot pakalpojumu klātienē, lietot mutes un deguna aizsegus.
Share on Facebook Tweet