Lai 2021. gadā saņemtu NĪN atlaidi, vēl šogad jāvēršas domē ar iesniegumu

.

NIN bildeCarnikavas novada dome arī tur­pmāk piemēros nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atvieglojumu, un arī 2021. gadā tas būs 90 % apmērā par vienu mājokli. Tādējādi ir iespējams saņemt 90 % atvieglojumu no taksācijas gadā aprēķinātās NĪN summas NĪN maksātājam, kurš deklarējis dzīvesvietu savā nekustamajā īpašumā – dzīvojamā mājā vai dzīvoklī – Carnikavas novadā.

Cilvēkam var piederēt vairāki nekustamie īpašumi, bet 90 % atvieglojums tiks piemērots par mājokli, kurā viņš kā tā īpašnieks būs deklarējis savu dzīvesvietu Carnikavas novadā. Jāņem vērā, ka minētais atvieglojums netiks piemērots ēkas daļai, kas tiek izmantota saimnieciskās darbības veikšanai. Pārējie NĪN atvieglojumi, kas noteikti pašvaldības saistošajos noteikumos “Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Carnikavas novadā” paliek spēkā tāpat kā līdz šim.

Lai saņemtu NĪN atvieglojumu 90 % apmērā par vienu mājokli 2021. gadā, iedzīvotājiem Carnikavas novada domē jāvēršas ar iesniegumu.
To iespējams izdarīt vairākos veidos:
- elektroniski: aizpildiet nepieciešamos anketas laukus iesniegumā, kurš pieejams www.carnikava.lv sadaļā “Pakalpojumi” – “Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi”, un tad autorizējieties https://www.latvija.lv/Epakalpojumi/EP155/Apraksts. Nākamajā logā izvēlieties “Carnikavas novada dome”, aizpildiet prasītos laukus un pievienojiet iepriekš sagatavoto iesniegumu;
- pa pastu: aizpildīto iesnieguma veidlapu var arī nosūtīt pa pastu uz adresi: Carnikavas novada dome, Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163;
- klātienē: domes ēkā Stacijas ielā 5 Carnikavā pie ieejas durvīm izvietoti iesniegumi (domes ēka apmeklētājiem patlaban ir slēgta); aizpildītais iesniegums jāiemet korespondences kastē turpat līdzās. Klientu apkalpošanas centra speciālistes to saņems un reģistrēs.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūdzam vērsties pie NĪN inspektores I. Balodes, tālr. 67993418, e-pasta adrese . Ja vēlaties mainīt vai no jauna pieteikt adresi, uz kuru saņemt ar nekustamā īpašuma nodokli saistīto korespondenci (maksāšanas paziņojumus, atgādinājumus par nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu, brīdinājumus, lēmumus), nepieciešams vērsties Carnikavas novada domē ar iesniegumu, kas pieejams pašvaldības mājaslapā.

Lai NĪN paziņojumus saņemtu e-pastā un uzzinātu NĪN lielumu, aicinām izmantot portālu www.epakalpojumi.lv.

Share on Facebook Tweet