CMMS darbības nodrošināšanai noslēgts līgums ar "Serviss C"

.

cmmsCarnikavas novada dome lēmusi slēgt līgumu ar kooperatīvo sabiedrību "Serviss C" par telpu nomu Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas (CMMS) darbības nodrošināšanai.

 
Šā gada 28. oktobra domes sēdē lemts slēgt nomas līgumu uz trīs gadiem ar kooperatīvo sabiedrību "Serviss C" (reģ. nr. 40103056375, juridiskā adrese Atpūtas ielā 1 Carnikavā, Carnikavas novadā, LV–2163) par nedzīvojamo telpu ar kopējo platību 194,90 m2 CMMS darbības nodrošināšanai Atpūtas ielā 1 Carnikavā Carnikavas novadā, piedāvājot nomas maksu (par vienu telpas m2):
- 3,68 eiro ēkas 1. stāvā ar kopējo platību – 123,1 mun
- 4,73 eiro ēkas 2. stāvā ar kopējo platību – 71,8 m2.

Summa par visām telpām kopā ir  792,62 eiro bez PVN un bez komunālo pakalpojumu un apsardzes signalizācijas maksājumiem mēnesī.

Share on Facebook Tweet