Paziņojums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu ar 2020. gada 28. oktobra domes lēmumu

.

domePamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 27. punktu un otro daļu, Maksātnespējas likuma 164. panta pirmo daļu, "Par nodokļiem un nodevām" 25. panta ceturto daļu un 25.2 panta otru daļu, publicējam informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) parāda dzēšanu.
 
Ar šā gada 28. oktobra Carnikavas domes lēmumu dzēsts nekustamā īpašuma nodoļa parāds divām personām:
- 611,57 eiro, ko sastāda pamatparāds 400,03 eiro apmērā unnokavējuma nauda 211,54 eiro apmērā;
- 77,03 eiro, ko sastāda pamatparāds 38,53 eiro un nokavējuma nauda 38,52 eiro apmērā.
Share on Facebook Tweet