Domē darbu sāk jauna izglītības un jaunatnes lietu speciāliste

.

izglitibas un jaunatnes lietu specialisteSeptembra beigās Carnikavas novada domes Izglītības nodaļā darbu sāka jauna izglītības un jaunatnes lietu speciāliste Laura Andrijonoka.

Laura absolvējusi Rīgas Tehniskās universitātes Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierijas studiju programmu un pēc kvalifikācijas ir attīstības plānošanas inženiere.

Aktīvs darbs ar jauniešiem Laurai sākās jau vidusskolas laikā – viņa vadīja Ikšķiles vidusskolas skolēnu pašpārvaldi, organizēja jauniešiem aktuālus un interesējošus pasākumus un aktivitātes, aizstāvēja skolēnu intereses un tiesības skolas vadībai. Kad tika izveidota Ikšķiles jauniešu dome, Laura aktīvi iesaistījās tajā.

“Ikšķiles jauniešu domē pārstāvēju jauniešu intereses jau pašvaldības vadības līmenī,” Laura stāsta. “Mēs cīnījāmies par savām interesēm un tiesībām, organizējām pasākumus un piedalījāmies forumos, lai savu viedokli paustu ne tikai vietējā līmenī, bet arī nodotu tālāk – Eiropas līmenī, kur tika izstrādāti dažādi ar jaunatni saistīti plānošanas dokumenti. Esmu arī darbojusies ar dažādiem Eiropas līdzfinansētiem projektiem jauniešiem un bijusi mobilā jaunatnes darbiniece.”

Viņa atzīst, ka vienmēr bijusi aktīva un savu pieredzi veidojusi ar aktivitātēm, kas saistītas ar jauniešu kustību.

Laura šobrīd vēl tikai veic teritorijas, jauniešu un tiem esošo iespēju apzināšanu Carnikavas novadā. “Vēlos radīt tādu vidi, kurā jaunieši spētu īstenot savas iniciatīvas, ieceres un idejas. Esmu cilvēks, kas tuvinās jauniešus ar pašvaldību un deputātiem, kas palīdzēs komunicēt tiem savā starpā,” viņa stāsta par savu vīziju Carnikavas novadā un turpina. “Ideālā gadījumā mums tuvākajā laikā izdotos īstenot ideju par Jauniešu centru, kurā jaunieši varētu īstenot savas iniciatīvas, ieceres, idejas un kurā viņi varētu aktīvi darboties un attīstīties, atpūsties.”

Laura atzīst, ka pašlaik ir daudz nezināmā, kas saistīts ar nākamgad plānoto Administratīvi teritoriālo reformu, kurā Carnikavas un Ādažu novads tiks apvienots vienā – Ādažu – novadā, taču viņa ir apņēmīga: “Mans mērķis pie jaunā teritoriālā iedalījuma ir saglabāt iespējas jauniešiem izpausties un darboties esošajā Carnikavas novadā, ne tikai jaunā novada centrā.”

Share on Facebook Tweet