Carnikavas novada dome aicina pieteikties uz Administratīvās komisijas locekļa amata vietu

.

Domes eka 2018 vasara 1024Carnikavas novada dome aicina pieteikties uz Administratīvās komisijas locekļa amata vietu. Pieteikumus gaidām līdz šī gada 6. septembrim.

Administratīvās komisijas galvenie uzdevumi:

- izskatīt administratīvā pārkāpuma lietas;
- kontrolēt un nodrošināt administratīvo pārkāpumu lietās pieņemto lēmumu pareizu;
- kontrolēt un nodrošināt administratīvo pārkāpumu lietās pieņemto lēmumu pareizu un savlaicīgu izpildi;
- informēt sabiedrību par Administratīvās komisijas pieņemtajiem lēmumiem;
 

Prasības pretendentei/-am:

- vēlama augstākā izglītība;
- pieredze tiesību aktu pārzināšanā;
- stresa noturība;
- labas komunikācijas prasmes, augsta atbildības sajūta.

Darbalaiks – ne vairāk kā 20 stundu mēnesī.

Darba samaksa – stundas tarifa likme 5,50 eiro.

Pieteikumu (motivācijas vēstuli) ar dzīves aprakstu (CV) lūdzam līdz 2020. gada 6. septembrim sūtīt uz e-pastu vai pa pastu Carnikavas novada pašvaldībai, adrese: Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads, LV – 2163. Tālrunis uzziņām: 27806111, 26360176.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, informējam, ka:
1) pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi;
2) pretendentu personas datu apstrādes pārzinis šī atlases konkursa ietvaros ir Carnikavas novada dome, Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163;
3) pretendentu personas dati tiks uzglabāti 3 mēnešus pēc konkursa norises veikšanas.
Ar sīkāku tiesību aprakstu saistībā ar personas datu apstrādi var iepazīties Carnikavas novada domes mājas lapā: www.carnikava.lv/personas datu aizsardzība vai vēršoties pie datu aizsardzības speciālista kontaktējoties ar e-pasta starpniecību: .
Share on Facebook Tweet