Paziņojums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu ar 2020. gada 19. augusta domes lēmumu

.

domePamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 27. punktu un otro daļu, likuma "Par nodokļiem un nodevām" 25. panta pirmo, trešo un ceturto daļu, publicējam informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) parāda dzēšanu.

 
Ar šā gada 19. augusta domes lēmumu dzēsts nekustamā īpašuma nodokļa parāds par kopējo summu 38,25 eiro, kas sastāv no pamatparāda 27,32 eiro un nokavējuma naudas 10,93 eiro.
Share on Facebook Tweet