Iespēja līdz 17. augustam iesniegt priekšlikumus pašvaldības saistošajiem noteikumiem

.

domeNovada iedzīvotājiem ir iespēja izteikt savu viedokli par saistošo noteikumu projektiem, kas šobrīd tiek izstrādāti un par ko tiks pieņemts lēmums kārtējā domes sēdē, kas notiks šā gada 19. augustā.

Priekšlikumus var iesniegt līdz šā gada 17. augusta plkst. 17.30 par šādiem saistošajiem noteikumu projektiem:

Grozījumi Carnikavas novada domes 2018. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos Nr. SN/2018/18 “Carnikavas novada pašvaldības nolikums”

Par Carnikavas novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu

Iesniegt savus priekšlikumus var ŠEIT.
Share on Facebook Tweet