Lems par atbalstu plūdos skartajiem mājokļiem

.

Pludi Pargauja1 800.JPGŠogad pavasara plūdi Carnikavas novadā kopumā skāra aptuveni 400 nekustamo īpašumu. Applūda gandrīz 90% no Siguļu ciema teritorijas, tai skaitā, aptuveni 350 īpašumi, bet dārzkopības sabiedrības „Līdums 2" teritorijā daļēji tika bojāti 50 nekustamie īpašumi.
 
Lai novadā deklarētajiem iedzīvotājiem vismaz daļēji kompensētu plūdu rezultātā radītos zaudējumus, Carnikavas novada domē tiek pilnveidoti esošie un izstrādāti jauni saistošie noteikumi.
 
13.maijā šis jautājums tika skatīts Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejā, un 20.maijā par to plānots lemts ārkārtas domes sēdē.
 
Ir sagatavots lēmumprojekts, kas paredz apstiprināt saistošos noteikumus „Par vienreizēju pabalstu dzīvojamās telpas vai mājas remontam 2013.gada pavasara plūdu radīto bojājumu seku novēršanai". Šie noteikumi noteiks kārtību, kādā Carnikavas novadā deklarētajiem iedzīvotājiem tiek piešķirts vienreizējs pabalsts plūdu laikā (no 19.04.2013. līdz 02.05.2013.) novada teritorijā bojāto dzīvojamo māju vai dzīvokļu remontam. Pabalstu iespējams piešķirt līdz 500 Ls apmērā no iesniegumā norādītajiem faktiskajiem zaudējumiem.
Sīkāka informācija par saistošo noteikumu projektu: ŠEIT
 
Tāpat ir sagatavots lēmumprojekts, kas paredz veikt grozījumus saistošajos noteikumos „Par sociālās palīdzības pabalstiem Carnikavas novadā".
Ja domes sēdē šie grozījumi tiks apstiprināti, tie paredzēs palielināt ārkārtas situācijā piešķiramā pabalsta apmēru līdz 500 Ls iepriekšējo 300 Ls vietā personām, kuras atbilst šo noteikumu 4.- 5.punktā minētajiem kritērijiem, tostarp, netiek vērtēti personas ienākumi, bet tās materiālais stāvoklis.
Sīkāka informācija par grozījumiem šajos saistošajos noteikumos: ŠEIT
 
Lūgums iedzīvotājiem sekot turpmākai informācijai pašvaldības informatīvajā izdevumā „Carnikavas novada vēstis" un mājas lapā www.carnikava.lv par minēto saistošo noteikumu projektu tālāko virzību.
 
S.Baltruka
Share on Facebook Tweet