Kas jāzina par pašvaldību vēlēšanām un tiesībām mainīt vēlēšanu iecirkni

.

velesanasŠī gada 1.jūnijā visā Latvijā notiks pašvaldību vēlēšanas. Atšķirībā no Saeimas vēlēšanām šoreiz tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās ir balsstiesīgajiem Latvijas un Eiropas Savienības (ES) pilsoņiem, sākot no 18 gadu vecuma.


Lai piedalītos pašvaldību vēlēšanās Latvijā, ES pilsonim jābūt reģistrētam Latvijas Iedzīvotāju reģistrā. Vēlēšanu tiesību pašvaldību vēlēšanās nav personām, kuras likumā noteiktajā kārtībā ir atzītas par rīcības nespējīgām, izcieš sodu brīvības atņemšanas vietās, kā arī tiem ES pilsoņiem, kuriem nav tiesību vēlēt ES dalībvalstī, kuras pilsoņi tie ir.

Svarīgi zināt, ka vēlētāji drīkst balsot tajā pašvaldībā, kurā viņiem ir reģistrēta dzīvesvieta 90 dienas pirms vēlēšanu dienas vai tajā pašvaldībā, kurā viņiem pieder likumā noteiktā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums.

Šoreiz vēlēsim saskaņā ar Vēlētāju reģistru

Šoreiz vēlētāju uzskaitei tiek lietots Vēlētāju reģistrs. Tas nozīmē, ka pašvaldību vēlēšanās katrs vēlētājs tiks iekļauts noteikta vēlēšanu iecirkņa vēlētāju sarakstā atbilstoši reģistrētajai dzīvesvietai 90 dienas pirms vēlēšanu dienas. (2013.gada vēlēšanās – atbilstoši ierakstam par reģistrēto dzīvesvietu Iedzīvotāju reģistrā 2013.gada 3.martā.)

Vēlētāju saraksti tiek veidoti, sadarbojoties Centrālajai vēlēšanu komisijai, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei, pašvaldībām un vēlētājiem.
Tie Latvijas pilsoņi, kuriem 2013.gada 3.martā nebūs spēkā esošas dzīvesvietas reģistrācijas, tiks iekļauti tā vēlēšanu iecirkņa sarakstā, kas atbildīs ziņām par vēlētāja pēdējo reģistrēto dzīvesvietu.

Lai informētu par to, kura vēlēšanu iecirkņa sarakstā vēlētājs iekļauts, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde katram vēlētājam uz reģistrētās dzīvesvietas adresi pa pastu izsūtīs paziņojumu. Paziņojumus vēlētājiem plānots sagatavot un izsūtīt laikā no 2013.gada 18. līdz 23.martam.

No 2013.gada 25.marta līdz 7.maijam vēlētāji var izmantot iespēju mainīt sākotnēji reģistrēto vēlēšanu iecirkni. Vēlēšanu iecirkni drīkst mainīt uz jebkuru citu vēlēšanu iecirkni tās pašvaldības administratīvajā teritorijā, kurā vēlētājam bija reģistrēta dzīvesvieta 90 dienas pirms vēlēšanām vai uz jebkuru vēlēšanu iecirkni tajā pašvaldībā, kur vēlētājam pieder nekustamais īpašums.

Lai reģistrētu iecirkņa maiņu, vēlētājam jāiesniedz iesniegums jebkurā pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestādē. Mainot iecirkni uz to pašvaldību, kur vēlētājam pieder likumā noteiktā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums, jāuzrāda īpašuma tiesības apliecinošs dokuments - Zemesgrāmatas akts vai izziņa no Zemesgrāmatas.

Tas nozīmē, ka tie iedzīvotāji, kuru reģistrētā (deklarētā) dzīvesvieta ir citā novadā, bet kuriem pieder nekustamais īpašums Carnikavas novadā un kuri vēlas piedalīties Carnikavas novada domes vēlēšanās, ir jāierodas Carnikavas novada Dzimtsarakstu nodaļā vai Klientu apkalpošanas centrā (Stacijas ielā 5, Carnikavā), līdzi ņemot īpašuma apliecinošu dokumentu, un jāuzraksta iesniegums par vēlēšanas iecirkņa maiņu. Gaidīsim jūs Carnikavas novada domē līdz 7.maijam (ieskaitot) domes noteiktajā darba laikā.

Papildus informējam, ka Carnikavas novadā Pašvaldību vēlēšanu laikā strādās 2 iecirkņi: 779.vēlēšanu iecirknis būs izvietots Nākotnes ielā 1, Carnikavā, Carnikavas pamatskolā un 960.iecirknis strādās Cīruļu ielā 10, Kalngalē, brīvā laika pavadīšanas centrā „Kadiķis".

Teritoriālais sadalījums būs sekojošs:
Vēlētāji, kuru reģistrētā (deklarētā) dzīvesvieta ir Kalngales, Mežciema, Mežgarciema, Garciema, Garupes un Eimuru ciemos, dosies uz 960. vēlēšanu iecirkni Kalngalē, Cīruļu ielā 10, savukārt Carnikavas, Gaujas, Lilastes un Siguļu ciemos deklarētie iedzīvotāji dosies uz 779.vēlēšanu iecirkni Carnikavas pamatskolā. Precīzs vēlētāja kārtas numurs un vieta būs ierakstīti Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes paziņojumā, kurš tiks nosūtīts pa pastu.

Šajās vēlēšanās būs iespējama arī iepriekšējā balsošana – 3 dienas pirms 1.jūnija.
Vēlēšanas iecirkņu darba laiki:
29.maijā vēlēšanu iecirkņi būs atvērti no plkst. 16.00 – 20.00
30.maijā vēlēšanu iecirkņi būs atvērti no plkst. 9.00 – 13.00
31.maijā vēlēšanu iecirkņi būs atvērti no plkst. 10.00 – 16.00

1. jūnijā visi iecirkņi strādās no plkst. 07.00 – 22.00.

Ja rodas papildus jautājumi, lūdzu, zvaniet pa tālr. 67993814, 67992303 vai 28356344.
Centrālās Vēlēšanu komisijas uzziņu tālrunis par vēlēšanām: 67049999 (no plkst. 8.00 – 20.00).
Vairāk informācijas: www.cvk.lv.

Foto: Fakti.lv

Sanita Pundiņa,
Carnikavas novada Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

 

Share on Facebook Tweet