„Carnikavas Komunālserviss" nodod atsavināšanai divas automašīnas

.

Komunalserviss auto1Pašvaldības aģentūra „Carnikavas Komunālserviss" nodod atsavināšanai kustamo mantu, pārdodot to par brīvu cenu.

Atsavināšanai tiek nodotas šādas automašīnas:
- automašīnu GAZ 3302, valsts reģistrācijas Nr. DZ2936, izlaiduma gads 2000 – LVL 170 bez PVN;
- automašīna MAZDA MPV, valsts reģistrācijas Nr. GF6015, izlaiduma gads 2000 – LVL 250 bez PVN.

Informācija par tehnisko stāvokli un automašīnu apskate iespējama, zvanot pa tālr. 29252804. Pieteikumu uz pārdodamām automašīnām sūtīt pa faksu 67993706 vai uz e-pastu: .

Komunalserviss auto

Ja līdz šī gada 15. februārim uz pārdodamo automašīnu pieteiksies vairāki pircēji, tiks rīkota izsole. Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem, izsolāmiem objektiem un izsoles dalībnieku reģistrācija tiek veikta aģentūrā „Carnikavas Komunālserviss" pa tālr. 67993705.

Izsole notiks 2013.gada 15.februārī plkst.10.00 Stacijas ielā 7, Carnikavā. Izsoles dalības pretendentam aģentūras „Carnikavas Komunālserviss" bankas kontā (AS Swedbank, konta Nr. LV28HABA0551029413114) jāieskaita nodrošinājuma naudu 10% apmērā no izsolāmā objekta sākumcenas, kura izsolei pretendents pieteicies.

Share on Facebook Tweet