Tautas namā “Ozolaine” kultūras pasākumu tehniskā režisora vakance

.

Tautas nams vasara 800Carnikavas novada pašvaldības tautas nama "Ozolaine" administrācija aicina darbā Kultūras pasākumu tehnisko režisoru. Saskaņā ar tautas nama "Ozolaine" pasākumu plānu – darbs arī vakaros, brīvdienās un svētku dienās.
 
Galvenie darba pienākumi:
• Veikt tautas nama „Ozolaine" (turpmāk – TN) kultūras pasākumu un ikdienas darbu tehnisko realizāciju saskaņā ar vadītāja norādījumiem.
• Nodrošināt kultūras pasākumu tehnisko drošību un atbilstību standartiem.
• Nodrošināt TN organizēto pasākumu apgaismošanu un apskaņošanu, kā arī veikt nepieciešamos praktiskos un tehniskos uzdevumus telpu iekārtošanā, noformēšanā.
• Rūpēties par TN materiāltehniskās bāzes uzturēšanu tehniskā kārtībā un drošībā.
• Plānot un izstrādāt priekšlikumus TN materiāltehniskās bāzes, skaņu un gaismas, multimediju tehnikas iegādei.
• Veikt sīkus remontdarbus un uzlabojumus telpās, nepieciešamības gadījumā piesaistot speciālistus noteikta darba veikšanai.
• Telpu un elektroiekārtu remonta laikā sekot kvalitatīvai darbu izpildei un informēt par to gaitu vadītāju.
• Nodrošināt darba drošības un ugunsdrošības noteikumu ievērošanu.
 
Prasības kandidātiem:
• Vidējā vai augstākā izglītība (var būt arī students).
• Izpratne par kultūras iestādes darba principiem un kultūras pasākumu tehnisko nodrošinājumu.
• Praktiskā darba pieredze, speciālās prasmes un iemaņas gaismas, skaņu tehnikas un multimediju ierīču lietošanā.
• Spēja rast kvalitatīvu tehnisko risinājumu saskaņā ar kultūras projekta koncepciju.
• Spēja analizēt nepieciešamā darba apjomu, organizēt savu darba laiku un uzdevumus.
• Strādāt individuāli un darba grupā.
• Spēja ātri orientēties dažādās situācijās, ātri un patstāvīgi risināt radušās problēmas.
• Darba drošības, ugunsdrošības un sanitāro normu prasību pārzināšana un ievērošana.
• Precizitāte un atbildības sajūta.
 
Par priekšrocību tiks uzskatīts:
• Profesionālā pieredze pasākumu apskaņošanā un/vai gaismošanā.
• Izglītība kultūras nozarē.
 
Piedāvājam:
• Radošu darba vidi.
• Stabilu atalgojumu 734 EUR mēnes.
• Sociālās garantijas.
 
CV un motivācijas vēstuli (ar norādi: Konkursam – Kultūras pasākumu tehniskais režisors) līdz 2016. gada 31. maijam sūtīt elektroniski uz e-pastu: vai iesniegt personīgi Carnikavas novada domes Klientu apkalpošanas centrā (Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas nov., LV-2163). Tālrunis informācijai 26378644.
Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks izvirzīti otrai atlases kārtai.
Share on Facebook Tweet