Novadā veic ielu aizsargjoslu sakopšanu

.

Aizsargjoslas tirisana 800Pagājušā gada nogalē pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" darbinieki uzsāka plānotos ziemas sezonas darbus Garciemā, veicot ielu aizsargjoslu attīrīšanu no krūmājiem un citiem kokaugiem.
 
Sākotnēji tas izsauca vairāku iedzīvotāju lielu neapmierinātību, tomēr vēlreiz jāatgādina, ka ielu aizsargjosla (ceļa daļa no brauktuves malas līdz īpašuma robežai) ir pašvaldības īpašums un kopš 2009. gada novada dome ir regulāri informējusi novadniekus par nepieciešamību to attīrīt no dzīvžogiem, kas atrodas ārpus viņu nekustamā īpašuma robežas. Iedzīvotājiem, kuri to vēlējās, pagājušajā gadā bija iespēja vērsties "Carnikavas Komunālservisā" ar rakstisku iesniegumu, lai vienotos par kokaugu pārstādīšanu savos īpašumos līdz šī gada 15. maijam.
 
Carnikavas novada teritorijā vēsturiski ir izveidotas šauras ielas, un to malās sastādītie kokaugi, kas vasarā kuplo pilnā krāšņumā, ievērojami samazina redzamību uz jau tā šaurajiem ceļiem un ceļu satiksme šajās vietās ir apgrūtināta – samainīties ar vieglajiem transportlīdzekļiem ir grūti, savukārt kravas transportlīdzekļiem tas ir nopietns pārbaudījums autovadītāja kvalifikācijai. Tāpēc jau vairāku gadu garumā pašvaldība veic aizsargjoslu atbrīvošanu no dzīvžogiem, kas atrodas ārpus iedzīvotāju nekustamā īpašuma robežas.
 
Otra problēma, kas traucē satiksmes drošībai, ir ielu aizsargjoslā izvietotie akmeņi, mietiņi un citi priekšmeti, kuru dēļ tiek bojāta ceļu uzturēšanas tehnika un transportlīdzekļi, bet bērni, braucot ar velosipēdiem, ir guvuši traumas, jo nav spējuši veiksmīgi samainīties ar garām braucošajiem auto.
 
Ziemas mēnešos aģentūra "Carnikavas Komunālserviss" novadā turpinās aizsargjoslu attīrīšanu no kokaugiem, un jautājumu vai neskaidrību gadījumā, iespējams sazināties ar aģentūras Labiekārtošanas nodaļas vadītāju Ritu Tjarvi pa tālr. 29569973.
 
Atgādinām, ka saskaņā ar novada domes saistošajiem noteikumiem par apstādījumu aizsardzību, teritorijas labiekārtošanu, kopšanu un būvju uzturēšanu īpašniekiem ir jānodrošina savam īpašumam piegulošās teritorijas sakopšana – jāpļauj zālājs, jātīra ietve, jāatbrīvo no akmeņiem, atkritumiem u.c.
 
S.Baltruka
Share on Facebook Tweet