Drukāt

Paziņojums par vairāku Mežgarciema nekustamo īpašumu detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi

.

Informējam, ka 2016. gada 25. aprīlī plkst. 16.00 Carnikavas novada alternatīvās aprūpes centrā "Pīlādzis" (Stacijas ielā 5, Carnikavā) notiks nekustamo īpašumu "Mežgarciems", „Mežgarciems – 7", „Mežgarciems – 8", „Mežgarciems – 9", „Mežgarciems – 10" detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksme. Aicinām visus interesentus piedalīties sanāksmē.
Share on Facebook Tweet