Drukāt

Detālplānojuma grozījuma projekts Zelmeņu un Ziedleju ielās nodots publiskai apspriešanai

.

Ar Carnikavas novada domes 14.09.2016. lēmumu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai nodots Carnikavas ciema nekustamo īpašumu Zelmeņu un Ziedleju ielās detālplānojuma grozījumu projekts.
 
Detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2016. gada 12. oktobra līdz 7. novembrim. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2016. gada 27. oktobrī plkst. 16.00 Carnikavas novada domes Būvvaldes telpās (Stacijas ielā 5, Carnikavā).
 
Publiskās apspriešanas laikā ar detālplānojuma projektu iespējams iepazīties Carnikavas novada domē, pašvaldības mājaslapā www.carnikava.lv un ģeoportālā www.geolatvija.lv. Apmeklētāju pieņemšanas laiks Carnikavas novada pašvaldības Būvvaldē: pirmdienās no 8.00 – 12.00 un 12.30 – 17.30, ceturtdienās no 8.00 – 12.00 un 12.30 – 17.30. Kontaktinformācija: Carnikavas novada teritorijas plānotājs Zintis Varts, tālr. 20237346, e-pasts: .
 
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus līdz šī gada 30. oktobrim iespējams iesniegt vai nosūtīt pa pastu Carnikavas novada domei (Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads, LV – 2163) vai uz e pastu: .
 
 
Z.Varts
Share on Facebook Tweet