Drukāt

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

.

buvvalde detalpl uzsaksana 800Saskaņā ar Carnikavas novada domes 2018. gada 20. jūnija lēmumu (prot. Nr.11, 33.p) nekustamajā īpašumā “Atpūtas bāze ”Kalngale”” (kadastra apzīmējums 80520070549, 80520070578) ir uzsākta detālplānojuma izstrāde. Detālplānojuma ierosinātājs ir nekustamā īpašuma īpašnieka SIA “Tessart Investeeringud” pilnvarotā persona SIA “PILS M”.
 
Detālplānojuma izstrādes mērķis ir pamatot dzīvojamās apbūves un ar to saistīto infrastruktūru izvietošanu minētājā nekustamajā īpašumā.
 
Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar detālplānojuma izstrādātāja SIA “PILS M” pārstāvi Ģirtu Čudaru, tālr. 26565745.
 
Sekot līdzi detālplānojuma izstrādes gaitai var ģeoportālā www.geolatvija.lv.
Share on Facebook Tweet