Drukāt

Paziņojums par detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai nekustamajam īpašumam "Atpūtas bāze "Kalngale""

.

atputas baze kalngaleAr Carnikavas novada domes 18.09.2019. lēmumu "Par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam "Atpūtas bāze "Kalngale"" nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai" (prot. Nr. 13, 22.§) detālplānojuma projekts ir nodots publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 19.11.2019. līdz 18.12.2019.

 
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 11.12.2019. plkst. 16.00 brīvā laika pavadīšanas centrā "Kadiķis" Cīruļu ielā 10, Kalngalē.
 
Publiskās apspriešanas laikā detālplānojuma projekts būs pieejams Carnikavas novada domes klientu apkalpošanas centrā Stacijas ielā 5, Carnikava, Carnikavas novads.
 
Ar detālplānojuma materiāliem būs iespējams iepazīties arī ģeoportālā www.geolatvija.lv.
 
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Carnikavas novada domes klientu apkalpošanas centrā vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi: dome[at]carnikava.lv.
 
Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese.
 
Apmeklētāju pieņemšanas laiks Carnikavas novada domes klientu apkalpošanas centrā pirmdienās un ceturtdienās plkst. 8.15–12.00 un 12.30–17.30.
 
Share on Facebook Tweet