Drukāt

13. aprīlī sanāksme par detālplānojuma "Jūraskrasti" publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem

.

13. aprīlī plkst. 14.00 Carnikavas novada domes ēkā (Stacijas ielā 5, Carnikavā) notiks sanāksme, kurā tiks izskatīti nekustamā īpašuma „Jūraskarsti", Carnikavas novadā (kadastra apzīmējums 80520040341) detālplānojuma publiskās apspriešanas laikā saņemtie institūciju atzinumi un privātpersonu priekšlikumi.
 
Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Carnikavas novada domes teritorijas plānotāju Zinti Vartu, tālr. 67993428, e-pasts: zintis.varts @carnikava.lv.
 
Z.Varts
 
Share on Facebook Tweet