Sabiedriskā apspriešana par elektropārvades līniju rekonstrukciju

.

Elektriskie tikliAkciju sabiedrība „Latvijas elektriskie tīkli" informē Carnikavas novada iedzīvotājus, ka paredzēts veikt plānotās darbības projekta „Igaunijas - Latvijas trešais elektropārvades tīkla starpsavienojums" realizācijai.

Projekta galvenie mērķi ir likvidēt esošos trūkumus starpsavienojumos starp Igauniju un Latviju, uzlabot elektrības piegādes drošību Baltijas valstīs kopumā, nodrošināt Baltijas elektroenerģijas tirgus efektīvu darbību u.c. Kā darbības iespējamā norises vieta paredzēta arī Carnikavas novads. Visi interesenti aicināti uz paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.

Tuvākās minētās sabiedriskās apspriešanas norises vietas: 08.04.2013. plkst. 17:00 Saulkrastu novada kultūras nams „Zvejniekciems" (Mazā zāle, Atpūtas iela 1B, Zvejniekciems); 15.04.2013. plkst. 17:00 Ādažu novada kultūras centrs (Ceriņu zāle, Gaujas iela 33A).

Paredzētās darbības nosaukums: „Igaunijas – Latvijas trešais elektropārvades tīkla starpsavienojums"

Ierosinātājs: akciju sabiedrība „Latvijas elektriskie tīkli".

Paredzētās darbības iespējamās norises vietas: Rūjienas novads (Rūjiena, Ipiķu, Vilpulkas un Jeru pagasts), Naukšēnu novads (Ķoņu pagasts), Mazsalacas novads (Sēļu un Ramatas pagasts), Alojas novads (Aloja, Alojas pagasts), Limbažu novads (Pāles, Viļķenes, Limbažu un Skultes pagasts), Saulkrastu novads (Saulkrastu pagasts), Sējas novads, Ādažu novads, Garkalnes novads, Carnikavas novads, Rīga (Vidzemes priekšpilsēta), Burtnieku novads (Vecates, Rencēnu, Valmieras pagasts), Valmieras pilsēta, Beverīnas novads (Kauguru pagasts), Kocēnu novads (Kocēnu un Vaidavas pagasts), Pārgaujas novads (Raiskuma, Stalbes un Straupes pagasts), Krimuldas novads (Krimuldas pagasts), Inčukalna novads (Inčukalna pagasts), Ikšķiles novads, Siguldas novads (Allažu pagasts), Ropažu novads, Stopiņu novads, Salaspils novads (Salaspils pagasts).

Paredzētās darbības apraksts: lai nodrošinātu pēc iespējas mazākus mežu zonas zaudējumus un mazāku ietekmi uz apkārtējo vidi un jaunām teritorijām un īpašumiem, elektropārvades līnijas Igaunija–Latvija trešā starpsavienojuma projektu plānots realizēt pa jau esošajām elektropārvades līniju trasēm. Rekonstrukcijas gaitā paredzēts paaugstināt elektropārvades līnijas balstus, izvietot tos retāk un uz viena elektropārvades līnijas balsta izvietot dažāda sprieguma vadus. Jaunu 330 kV elektropārvades līniju paredzēts izbūvēt tikai posmā no Rūjienas līdz Igaunijas robežai. Elektropārvades līnijas orientējošais kopējais garums atkarībā no izvēlētā varianta ir 210 km.

Iespējami divi alternatīvi risinājumi:
1. alternatīva – jaunas 330 kV elektropārvades līnijas izbūve posmā Igaunijas–Latvijas robeža – Rūjiena un esošās 110 kV elektropārvades līnijas rekonstrukcija posmā Rūjiena – Aloja – Limbaži – Salacgrīva – Rīga un esošās 330 kV elektropārvades līnijas rekonstrukcija pa Rīgu līdz Rīgas TEC-2;
2. alternatīva – jaunas elektropārvades līnijas izbūve posmā Igaunijas–Latvijas robeža – Rūjiena un esošās 110 kV elektropārvades līnijas rekonstrukcija posmā Rūjiena – Valmiera un esošās 330 kV elektropārvades līnijas rekonstrukcija posmā Valmiera – Inčukalns – Salaspils – Rīgas TEC-2.

Informācija par IVN procedūru: pamatojoties uz likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 4. pantu un šā likuma 1. pielikuma „Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams" 26. punktu, Vides pārraudzības valsts birojs 2012. gada 8. oktobrī ir pieņēmis lēmumu Nr. 502 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu un sākotnējās sabiedriskās apspriešanas organizēšanu paredzētajai darbībai.

Informācija par paredzēto darbību: iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem materiāliem interesenti var:
• AS „Latvijas elektriskie tīkli" Dārzciema ielā 86, Rīgā; interneta mājaslapā www.let.latvenergo.lv;
• AS „Augstsprieguma tīkls" Dārzciema ielā 86, Rīgā; interneta mājaslapā www.ast.lv;
• Vides pārraudzības valsts birojā Rūpniecības ielā 23, Rīgā; interneta mājaslapā www.vpvb.gov.lv;
• attiecīgajās novadu pašvaldībās darba laikā un pašvaldību mājaslapās.

Paredzētās darbības sākotnējā sabiedriskā apspriešana notiks:
• Valmieras pagasta kultūras namā Valmierā, Vanagu ielā 4, 2. 04. 2013. plkst. 17.00;
• Rūjienas kultūras nama lielajā zālē Rūjienā, Upes ielā 9, 3. 04. 2013. plkst. 17.00;
• Saulkrastu novada Kultūras nama „Zvejniekciems" mazajā zālē Zvejniekciemā, Atpūtas ielā 1B, 08. 04. 2013. plkst. 17.00;
• Limbažu novada pašvaldības lielajā zālē Limbažos, Rīgas ielā 16, 09. 04. 2013. plkst. 17.00;
• Ulbrokas Kultūras nama zālē Ulbrokā/ Rīgā, Institūta ielā 1B, 10. 04. 2013. plkst. 19.00;
• Ādažu novada Kultūras centra Ceriņu zālē Ādažos, Gaujas ielā 33A, 15. 04. 2013. plkst. 17.00;
• Pārgaujas novada Stalbes kultūras nama lielajā zālē 16 .04. 2013. plkst. 17.00;
• Ropažu Kultūras un izglītības centra lielajā zālē Ropažos, Sporta ielā 2, 17. 04. 2013. plkst.17.00.

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt līdz 24. 04. 2013.:
• Vides pārraudzības valsts birojā Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045; tālrunis 67321173;
• AS „Latvijas elektriskie tīkli" Dārzciema ielā 86, Rīgā, LV-1073, tālr. 67725272.

Foto: Let.latvenergo.lv

Share on Facebook Tweet