Izglītības projektā arī Carnikavā izveido vecāku atbalsta centru

.

Open parents maja 800Ar pozitīviem rezultātiem noslēgusies Baltijas vecāku biedrību pieredzes apmaiņas tikšanās, kas no 22. – 24. aprīlim notika Igaunijā.
 
Visas trīs Baltijas valstis vieno līdzīgs izglītības sistēmas pamats, kas slēpj milzīgu izaugsmes potenciālu un vienlaikus nozīmīgu darba lauku aktīviem un progresīviem vecākiem, skolotājiem un citiem izglītības kvalitātes veicinātājiem. Katrā valstī ir labās prakses, kas var noderēt pārējo valstu izglītības situācijas uzlabošanā, tādēļ cieša sadarbība vienotā tīklā ir labs pamats veiksmīgām pārmaiņām.
 
Nozīmīgākais tikšanās ieguvumus ir Latvijas, Lietuvas un Igaunijas sadarbības izveidošana, kas nākotnē vainagosies „Baltic Open Parents Alliance" attīstīšanā un Eiropas līmeņa projektu virzīšanā.
 
„Open Parents" ir Baltijas vecāku izglītošanās un sadarbības projekts, un tā ietvaros ir izveidoti septiņi vecāku izaugsmes un atbalsta centri – Aizkrauklē, Carnikavā (biedrība "Nākotnes iela"), Jelgavā, Jaunpiebalgā, Rīgā, Viļakā un Tukumā, kas apvieno ģimenes arī no tuvajiem novadiem. Projekta gaitā visi septiņi jaunizveidotie vecāku centri saņem profesionālu mentoru atbalstu, kā arī mācās personīgo izaugsmi, centru attīstīšanu un savstarpējā atbalsta sniegšanu. Projekta otrais posms noslēgsies jūnijā ar informatīvu pasākumu un dalībnieku ģimeņu nometni.
 
Kopumā projektā gaitā ir īstenota divu līmeņu līderu mācību programma 42 stundu apjomā, kurā piedalījušies vismaz 50 vecāki, kas aktīvi darbojas skolas un ģimenes sadarbības vecināšanas jomā dažādos Latvijas novados. Praktiskos mācību treniņus vadīja profesionāli un zinoši lektori – Laila Zariņa, personības izaugsmes un komandu trenere Aija Tūna, SFL iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām" vadītāja Inese Vaivare, biedrības LAPAS vadītāja un Dace Briede – Zālīte, jauniešu akadēmijas „Pacelt Pasauli" dibinātāja un vadītāja, personīgās izaugsmes trenere.
 
Vērā ņemams projekta rezultāts ir arī visiem interesentiem brīvi pieejama datu bāze jeb virtuālā bibliotēka, kuras mērķis ir apkopot Baltijas vecāku labās prakses izglītošanas un sadarbības jomā, ka arī dalīties ar vērtīgiem mācību un informatīviem materiāliem. Ikviens aicināts dalīties ar saviem labajiem piemēriem skolas un ģimeņu sadarbības jomā, lai pozitīvā pieredze ietu plašumā.
 
Baltijas vecāku biedrību pieredzes apmaiņā piedalījās projekta „Open Parents" partnerorganizācijas „Latvijas vecāku kustība", „Lietuvas Vecāku forums" un „Igaunijas Vecāku asociācija", kas aktīvi līdzdarbojas izglītības jomā. Projekts „Open Parents" tiek līdzfinansēts no „NordPlus Adult" programmas līdzekļiem. „Baltic Open Parents Alliance" ir atvērta jauniem dalībniekiem un sadarbības partneriem – skolām, pašvaldībām, organizācijām, jo, strādājot kopā, varam virzīties uz priekšu lielākiem soļiem. Sīkāka informācija, sazinoties ar projekta vadītāju, biedrības "Latvijas vecāku kustība" valdes locekli Ivitu Mauriņu, tālr. 25463263, e-pasts: .
 
Vairāk informācijas par projektu „Open Parents": www.openparents.eu.
Informācija par biedrība "Latvijas vecāku kustība": www.latvijasvecaki.lv.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Iveta Pavziniuka
Share on Facebook Tweet