Carnikavas novada pašvaldība izsludina metu konkursu Dzejnieku skvēram Carnikavā

.

Dzejnieku skvers 2 800Carnikavas novada dome izsludina atklātu metu konkurss “Dzejnieku skvērs un Dzejnieku taka Carnikavā”.
 

Konkursa mērķis ir saglabāt dzejnieku Ojāra Vācieša un Ludmilas Azarovas piemiņu nākamām paaudzēm. Konkursa rezultātā plānots iegūt mākslinieciskā risinājuma metus Dzejnieku skvēram Carnikavā un takas norādēm, kas izstrādāti atbilstoši DARBA UZDEVUMAM un konkursa NOLIKUMA prasībām. Konkursu organizē Carnikavas novada dome.

Konkursā var piedalīties jebkura fiziska vai juridiska persona, kas iepazinusies ar konkursa nolikumu un izteikusi vēlēšanos piedalīties konkursā, iesniedzot metu piedāvājumu atbilstoši šim nolikumam. Konkursa norises laiks: no 2018. gada 1. jūnija līdz 31. jūlijam.

Konkursa balvu fonds ir 4000 eiro pirms Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto nodokļu nomaksas.

Papildu informāciju par konkursu var iegūt, sazinoties Carnikavas novada Izglītības un kultūras nodaļas vadītāju Elita Terentjevu: ., tālr. 28615155.

PIETEIKUMS 

Share on Facebook Tweet