Drukāt

Uzsākta lokālplānojuma izstrāde nekustamam īpašumam Jūras ielā 4, Carnikavā

.

2014.gada 17.septembrī Carnikavas novada dome ir pieņēmusi lēmumu "Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes gabalam "Jūras iela 4", Carnikavā, Carnikavas nov.". Saskaņā ar to tiks izstrādāts lokālplānojums nekustamam īpašumam "Jūras iela 4" ar mērķi pamatot funkcionālā zonējuma maiņu no savrupmāju dzīvojās apbūves teritorijas uz sabiedrisko iestāžu apbūves teritoriju. Īpašuma atrašanās vieta kartē: ŠEIT

Share on Facebook Tweet