Drukāt

4. aprīlī notiks sanāksme par priekšlikumiem un institūciju atzinumiem lokālplānojumam nekustamajam īpašumam Jomas ielā 7, Carnikavā

.

2016. gada 4. aprīlī plkst. 16.30 Carnikavas novada domes ēkā (Stacijas ielā 5, Carnikavā) notiks sanāksme, kurā tiks izskatīti nekustamā īpašuma Jomas ielā 7, Carnikavā (kadastra apzīmējums 80520040646) lokālplānojuma izstrādes publiskās apspriešanas laikā saņemtie institūciju atzinumi un privātpersonu priekšlikumi.
 
Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Carnikavas novada domes teritorijas plānotāju Zinti Vartu, tālr. 67993428, e-pasts: zintis.varts @carnikava.lv.
 
Share on Facebook Tweet