Drukāt

Uzsākta lokālplānojuma izstrāde zemes gabalam Jomas ielā 7, Carnikavā

.

2014.gada 17.septembrī Carnikavas novada dome ir pieņēmusi lēmumu "Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes gabalam "Jomas iela 7", Carnikavā". Saskaņā ar to tiks izstrādāts lokālplānojums nekustamam īpašumam "Jomas iela 7" ar mērķi precizēt funkcionālo zonējumu, nosakot trīs funkcionālās zonas: sabiedrisko iestāžu apbūves teritorija, darījumu iestāžu apbūves teritorija un dabas teritorija. Īpašuma atrašanās vieta kartē: ŠEIT

Share on Facebook Tweet