Drukāt

Novada teritorijas plānojuma pilnveidotā redakcija 2018.-2028. gadam nodota publiskai apspriešanai

.

IMG 5781Šā gada 21. novembrī novada dome pieņēma lēmumu par Carnikavas novada teritorijas plānojuma 2018.–2028. gadam pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai. Publiskās apspriešanas termiņš noteikts četras nedēļas – no šā gada 19. decembra līdz nākamā gada 16. janvārim.
Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2019. gada 10. janvārī plkst. 17.30 alternatīvās aprūpes centrā “Pīlādzis” (Stacijas iela 5, Carnikava).
 
Ar pilnveidotā teritorijas plānojuma un vides pārskata materiāliem līdz 2019. gada 16. janvārim var iepazīties interneta vidē – izstrādātāja interneta vietnē www.grupa93.lv, kā arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.
 
 
III. Grafiskā daļa
 
Tematiskās kartes un shēmas:
 
Inženiertehniskās apgādes infrastruktūra:
 

Ar pilnveidotā teritorijas plānojuma un vides pārskata materiāliem izdruku formātā var iepazīties Carnikavas novada domes (Stacijas iela 5, Carnikava) 1. stāva foajē domes darba laikā.

Rakstveida priekšlikumi un ieteikumi līdz 2019. gada 16. janvārim iesniedzami Carnikavas novada domē darba laikā, nosūtot pa pastu (Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas novadā, LV – 2163) vai elektroniski uz e-pasta adresi . Iesniedzot priekšlikumus, jānorāda kontaktinformācija (vārds uzvārds, adrese, tālruņa numurs un/vai e-pasta adrese), kā arī īpašuma, par kuru tiek izteikts priekšlikums, nosaukums un kadastra numurs.
 
Papildu informācijai:
-Teritorijas plānojuma izstrādes vadītājs – Zintis Varts (tālr. 67993428, 20237346 e-pasta adrese ).
-Teritorijas plānojuma izstrādātāja SIA “Grupa93” pārstāve Sarmīte Lesiņa (tālr. 29171134, e-pasta adrese ).
Share on Facebook Tweet