Drukāt

Notiks publiskā apspriede par automazgātuvi Carnikavā, Stacijas ielā 1

.

stacijas i sab apspriesanaPubliskā apspriede par automazgātuvi Stacijas ielā 1, Carnikavā tiek rīkota, pamatojoties uz to, ka Carnikavas novada būvvaldē 2019. gada 10. oktobrī saņemts būvniecības iesniegums ar būvprojektu minimāla sastāvā “Atvērta tipa pašapkalpošanās automazgātava ar laukumu atklāta tipa autostāvvietām Stacijas ielā 1, Carnikavā, Carnikavas novadā”. Būvniecības ieceres prezentācija notiks šā gada 11. decembrī plkst. 18.00 sociālā dienesta alternatīvās aprūpes centra "Pīlādzis" telpās.

Projektētas atvērta tipa pašapkalpošanas automazgātavas apbūves laukums ir 154,57 m², augstums - 4,17 m. Automazgātava sastāv no četriem boksiem, kuriem iebrauktuve un izbrauktuve ir no vienas puses un apkalpes konteinera. Būves dekoratīvas fasādes izgatavotas no necaurspīdīga pelēka šūnu polikarbonāta.

Piekļūšana zemesgabalam nodrošināta no esoša ceļa (Stacijas ielas). Zemesgabalam paredzēta viena iebrauktuve un viena izbrauktuve, neapgrūtinot piebraukšanas iespējas blakus esošajiem zemes īpašumiem.

Apbūves rādītāji atbilst esošās apbūves teritorijas normatīvajiem rādītājiem.

Teritorijā paredzētas 14 autostāvvietas, kuras tiek atdalītas no blakus zemesgabaliem ar dažādiem tūju izmēriem un tūju sugām.

Automazgātava tiks pieslēgta centralizētiem ūdens, kanalizācijas un elektroapgādes tīkliem. Notekūdeņi no pašapkalpošanās automazgātavas pašplūsmā tiek novadīti uz smilšu kombinēto atdalītāju un benzīna-eļļa atdalītāju. Pēc attīrīšanas notekūdeņi tiek novadīti uz pilsētas sadzīves notekūdeņu kolektoru.

Paredzētais ēkas lietošanas kods: 1251 ugunsnoturības pakāpe U2.

Paredzētais autostāvvietas lietošanas kods: 2112 ugunsnoturības pakāpe U1.

Informatīvie materiāli līdz 20.12.2019 izvietoti:
- Carnikavas novada būvvaldes telpās (Stacijas iela 5, Carnikava),
- Carnikavas pašvaldības mājaslapā.

Planšeti skatīt ŠEIT.

Atsauksmes iesniedzamas līdz 20.12.2019:
- pa pastu - Carnikavas novada būvvalde, Stacijas ielā 5, Carnikavā, Lv-2163;
- iesniedzot klātienē - Carnikavas novada būvvalde, Stacijas ielā 5, Carnikavā, LV-2163, apmeklētāju pieņemšanas laikā pirmdienās un ceturtdienās 8.00-12.00 un 12.30-17.30;
- elektroniski - .

Aptaujas lapa ŠEIT.

Būvniecības ieceres prezentācija notiks 2019. gada 11. decembrī plkst. 18.00, Carnikavas novada pašvaldības centrālās administrācijas ēkas Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas novads, LV-2163, sociālā dienesta alternatīvās aprūpes centra "Pīlādzis" telpās.

Share on Facebook Tweet