Drukāt

Notiks publiskā apspriešana par tirdzniecības ēkas jaunbūvi Kalmju ielā 1 Carnikavā

.

Karte KalmjuPubliskā apspriešana par tirdzniecības ēkas jaunbūvi Kalmju ielā 1 Carnikavā tiek rīkota saistībā ar Carnikavas novada būvvaldē 2020. gada 21. decembrī saņemto būvniecības iesniegumu ar būvprojektu minimālā sastāvā “Tirdzniecības ēkas jaunbūve” Kalmju ielā 1 Carnikavā, LV-2163 (LĒMUMS).

Zemesgabals atrodas pie valsts reģionālā autoceļa P1 Rīga-Carnikava-Ādaži/Ojāra Vācieša ielas un Kalmju ielas. Galvenā piekļūšana, piebraukšana organizēta no Kalmju ielas. Izstrādājot būvprojektus, ņemti vērā būvprojekta “Ojāra Vācieša un Kalmju ielas krustojuma Carnikavā pārbūve” risinājumi.

Zemesgabals atrodas centrālā vietā un nav apbūvēts, atbilstoši CTIAN tā ir jaukta centra apbūves teritorija (JC1), poldera teritorija, gar Ojāra Vācieša ielu iet savienojošas nozīmes velo/gājēju celiņš.

Ēkas novietojums un labiekārtojuma risinājumi ierakstīti pilsētas struktūrā respektējot galvenās satiksmes un gājēju plūsmas, uzlabojot gājēju un velobraucēju drošību.

Projektējot ēku un stāvlaukumu, ievēroti attālumi no vērtīgajiem un ļoti vērtīgajiem kokiem (saskaņā ar SIA “Labie koki” koku novērtējuma plānu 06.08.2019.) gar zemesgabala austrumu robežu, nekur nepārkāpjot minimālo vai kritisko sakņu aizsardzības zonu.

Projektēts viens vienstāva būvapjoms ar minimālu kritumu jumtu, iekšējo ūdens savākšanu un parapeta augstumu 6,40 m. Projektējamās ēkas ±0,000 pieņemta 1. stāva grīdas atzīme, kas atbilst ±0,00 =+3,08m LAS.

Funkcionāli būvapjoms sadalīts divās daļās (pusēs): publiski pieejamā tirdzniecības zona un veikalu apkalpojošā preču uzglabāšanas, palīgtelpu un darbinieku telpu daļa.

Plānota karkasa būve ar metāla kopņu balstītu pārsegumu un izolācijas un apdares paneļu (sendvičpaneļu) apšuvumu ar lentveida siltinātiem saliekamā betona pamatiem un betona plātnes grīdas pamatni.

Fasādē pret Kalmju ielu no dzelzceļa puses varētu tikt integrēts Carnikavas novada simbols saskaņā ar Carnikavas novada vizuālās identitātes koncepciju.

Tirdzniecības ēka tiks pieslēgta centralizētiem ūdens, kanalizācijas, lietus ūdens kanalizācijas, elektroapgādes un gāzes tīkliem.

Stāvlaukuma teritorija un ietve paredzēti ar betona bruģakmens segumu. Atjaunojamās Kalmju ielas brauktuves zonas paredzētas ar asfalta segumu.

Autostāvvietas un velo novietnes paredzētas veikala priekšā, paredzēts izveidot 10 velo novietnes un 29 autostāvvietas, no kurām divas paredzētas cilvēkiem ar invaliditāti, divas – ģimenēm.

Paredzētais ēkas lietošanas veids – 1230.

Būvniecības ierosinātājs: SIA “NIOLO”, Reģ. Nr. 40103714645, Maskavas iela 257, Rīga, LV-1019. Kontaktpersona Ruta Millere, +37126038769,

Projektētājs: SIA “ARPLAN”, Reģ. nr. 4000352865, Elijas iela 17-3, 311.kab, Rīga, LV-1050, Kontaktpersona Rolands Bruzgulis, +37167227102, .

Informatīvie materiāli līdz 2021. gada 15. februārim izvietoti:
- Carnikavas novada būvvaldes telpās (Stacijas ielā 5, Carnikavā);
- Carnikavas novada pašvaldības mājaslapā.

Planšeti skatīt ŠEIT.

Atsauksmes aicinām iesniegt līdz 2021. gada 15. februārim:
-pa pastu/pasta kastītē pie ieejas – Carnikavas novada būvvalde, Stacijas ielā 5 Carnikavā, LV-2163;
-elektroniski uz e-pasta adresi

Aptaujas lapa pieejama ŠEIT (PDF WORD).

Būvniecības ieceres prezentācija notiks 2021. gada 02. februārī plkst. 17.30 tiešsaistē. Piekļuve saite sanāksmei ŠEIT.
Share on Facebook Tweet