Drukāt

Piedalies video reklāmu konkursā "Jaunieši var"

.

Piedalies video reklāmu konkursā un parādi ko “Jaunieši var!” darīt brīvajā laikā. Izglītības un zinātnes ministrija aicina jauniešus vecumā no 13 – 25 gadiem radīt īsu video, animācijas vai cita formāta reklāmas klipiņu, kura uzdevums ir ieinteresēt jauniešus aktīvi un lietderīgi pavadīt brīvo laiku.
Konkursā var piedalīties individuāli vai kā komanda, kas sastāv no 2 – 4 cilvēkiem. Katrs dalībnieks vai komanda var iesniegt neierobežotu skaitu darbu. Konkursa darbi (pieteikuma anketa un video materiāls) ir jāiesniedz līdz 2013.gada 28.oktobrim plkst. 15:00. Konkursa noteikumi un pieteikuma anketa atrodami tīmekļa vietnēs: www.jaunatneslietas.lv
 
Jauniesi var
 
V.Pastare
Foto: M.L.Mālniece
Share on Facebook Tweet