Drukāt

Biedrība "Sernikon" izsludina konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 8. kārtu

.

SernikonPublisko un privāto partnerattiecību biedrība "Sernikon" izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 8. kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007. - 2013.gadam pasākuma "Vietējās attīstības stratēģijas" un Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007. – 2013.gadam pasākuma "Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana" ietvaros.
Drukāt

Biedrība „Sernikon” atgādina par projektu pieteikumu pieņemšanu

.

SernikonŅemot vērā, ka tuvojas projektu pieņemšanas 6. kārtas noslēgums, publisko un privāto partnerattiecību biedrība "Sernikon" projektu iesniedzējiem atgādina, ka projektu pieteikumu pieņemšana notiks līdz 19.09.2013. plkst. 13.00, Stacijas ielā 7 (otrajā stāvā). Pēc noteiktā laika projektu pieteikumi netiks pieņemti. 
Share on Facebook Tweet