Drukāt

Iespēja iesniegt priekšlikumu pašvaldības saistošajiem noteikumiem

.

Carnikavas gerb jaunais 200Novada iedzīvotājiem ir iespēja izteikt savu viedokli par saistošo noteikumu projektiem, kuri šobrīd tiek izstrādāti un par kuriem tiks pieņemts lēmums kārtējā domes sēdē, kas notiks šī gada 21. maijā.

Priekšlikumi jāiesniedz līdz šī gada 20. maija plkst. 12.00.

Saistošo noteikumu projekti:
Grozījumi Carnikavas novada domes saistošajos noteikumos Nr.CND/SN/2011/8 „Carnikavas kapsētas uzturēšanas saistošie noteikumi"

Par materiālo atbalstu Carnikavas novadā

IESNIEGT PRIEKŠLIKUMU SAISTOŠO NOTEIKUMU PROJEKTAM

Share on Facebook Tweet