Drukāt

Izsolei nodod nomas objektu Carnikavas parkā vasaras kafejnīcas darbībai

.

IzsoleSaskaņā ar Carnikavas novada domes 28.04.2014. lēmumu (protokols Nr. 10, 7.§) „Par novada pašvaldības nekustamā īpašuma Jūras ielā 3A, Carnikavā, Carnikavas novadā, daļas nodošanu iznomāšanai" iznomāšanai ir nodots pašvaldības nomas objekts – daļa no nekustamā īpašuma Jūras iela 3A, Carnikava (kadastra numurs 8052 004 0602) un noteikts nomas objekta izsoles veids – mutiska izsole.
Drukāt

Izsolei nodod nomas objektu Lilastē – vasaras kafejnīcas darbībai

.

Ziemelu28 800Saskaņā ar Carnikavas novada domes 22.01.2014. lēmumu (protokols Nr. 2, 22.§) „Par novada pašvaldības nekustamā īpašuma Ziemeļu ielā 28, Lilastē, Carnikavas novadā daļas nodošanu iznomāšanai" iznomāšanai ir nodots pašvaldības nomas objekts – daļa no nekustamā īpašuma Ziemeļu ielā 28, Lilastē, Carnikavas novadā (kadastra numurs 8052 001 0022) un noteikts nomas objekta izsoles veids – mutiska izsole.
Drukāt

8.maijā notiks izsole nomas objektam Lilastē – Ziemeļu ielā 28

.

Ziemelu28 800Saskaņā ar Carnikavas novada domes 24.04.2013. lēmumu „Par novada pašvaldības nekustamā īpašuma Ziemeļu ielā 28, Lilastē, Carnikavas novadā daļas nodošanu iznomāšanai" nodots iznomāšanai pašvaldības nomas objekts – daļa no nekustamā īpašuma Ziemeļu ielā 28, Lilastē, Carnikavas novadā (kadastra numurs 8052 001 0022) un noteikts nomas objekta izsoles veids – mutiska izsole.
Share on Facebook Tweet