Drukāt

Izsole par nekustamo īpašumu Garciemā apstiprināta

.

izsoleDome 23. janvāra sēdē apstiprināja Carnikavas novada pašvaldības mantas – neapbūvētas zemes vienības, kadastra apzīmējums 8052 008 0816, 0,0592 ha platībā, kas ietilpst nekustama īpašuma Roņu ielā 85, Garciems, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 008 0816, sastāvā - 15.01.2019. mutiskās izsoles rezultātus saskaņā ar mutiskas izsoles protokolu Nr.14-1/19/3.
Drukāt

Izsole par nekustamo īpašumu Ozolu iela 49 atzīta par nenotikušu

.

izsoleDome 23. janvāra sēdē atzina Carnikavas novada pašvaldības mantas – nekustama īpašuma Ozolu iela 49, Carnikava, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 005 1030, kura sastāvā ir neapbūvēta zemes vienība, kadastra apzīmējums 8052 005 1030, 0,06 ha platībā – 15.01.2019. plānoto mutisko izsoli par nenotikušu.
Drukāt

Privatizācijas aģentūra izsolīs īpašumu Gaujā

.

IZSOLEPrivatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar lejupejošu soli neizīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.2 “Gaujas tilts 31. km 1”, Gaujā, Carnikavas novadā – izsoles sākumcena EUR 9 200,00, nodrošinājums EUR 920,00, izsole 08.03.2019. plkst.14.30.
Drukāt

Izsole par nekustamo īpašumu Ceriņu ielā 2A atzīta par nenotikušu

.

IZSOLEDome 5. decembra ārkārtas sēdē atzina Carnikavas novada pašvaldības mantas – nekustama īpašuma Ceriņu iela 2A, Carnikava, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 005 0926, kura sastāvā ir neapbūvēta zemes vienība, kadastra apzīmējums 8052 005 0926, 0,0614 ha platībā – 27.11.2018. mutisko izsoli par nenotikušu.
Share on Facebook Tweet