Drukāt

Dabas parkā sākas biotopu atjaunošanas darbi

.

tatarijas salats linda ose15. jūlijā Carnikavas novadā uzsākti invazīvo augu ierobežošanas darbi LIFE programmas projekta “Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”” ietvaros, kura laikā Kalngales pludmalē, virzienā uz Garciemu, 1,6 km garumā tika ravēts Tatārijas salāts.
Tatārijas salāts ir svešzemju augs, kas vasarā zied gaiši violetiem ziediem un Latvijas pludmales kāpu biotopos ir nevēlams, jo strauji aizņem kāpas, tādējādi izspiežot vietējās augu sugas. Aicinām pludmales apmeklētājus, kas pamana šo invazīvo augu, ar visām saknēm to izraut ārā un izmest atkritumu konteinerā, lai tie nepaspēj savairoties visā pludmales garumā.
 
Invazīvo augu ierobežošana tiek veikta arī Garciema mežā, kurā tiek izvāktas vārpainās korintes, melnaugļu aronijas, spožās klintenes un citi invazīvi krūmi.
20. gs. korintes mēdza stādīt mežā, lai pievilinātu tur putnus, bet vēl tās izplatās no ciemu iedzīvotāju īpašumu apstādījumiem. Šiem augiem nav vietas mežaino piejūras kāpu biotopā, jo tie strauji aizņem plašas platības, tādējādi radot noēnojumu pamežā, kā arī palielinoties lapu nobiru daudzumam, pieaug barības vielu apjoms, kas šajā biotopā nav vēlams.
 
Gaujas grīvas kreisajā krastā augustā, lai iespējami maz traucētu tur ligzdojošos putnus, tiks izvāktas invazīvās krokainās rozes.
 
Atgādinājums iedzīvotājiem, ka, atrodoties dabas parkā, suņiem obligāti jābūt pavadā, īpaši vasaras laikā, kad brīvi skrienoši suņi var iznīcināt uz zemes ligzdojošo putnu perējumus. Līdz 15. augustam arī ir spēkā aizliegums atrasties Ummja ezerā, tādēļ aicinām iedzīvotājus izvēlēties citas peldvietas.
 
Teritorijās pie privātmājām liela problēma ir komposta kaudzes, kuras iedzīvotāji nelikumīgi veido dabas parka teritorijā. Daudzviet dabas parkā ciemu tuvumā atrodamas ilggadīgas komposta kaudzes, kurās iedzīvotāji met ābolus, nopļauto zāli, dažādus dārza atkritumus, zarus u.t.t. Šādas komposta kaudzes ir absolūti nevēlamas dabas parkā, jo šajās vietās veidojās invazīvo augu perēkļi, no kuriem tālāk šie augi izplatās dabas parka teritorijā. Tas vēlāk prasa krietni lielākas izmaksas un laiku, lai invazīvos augus ierobežotu.
 
Lapas, nopļauto zāli, ābolus un citus dārza atkritumus (izņemot zarus!!!) iedzīvotāji var vest kompostēt uz “Carnikavas Komunālservisa” ierīkoto novietni pašvaldības īpašumā pie Zibeņu-Briljantu ceļa (virzienā uz Laveriem novietne atrodas ceļa labajā pusē blakus mazdārziņiem). Vēl iedzīvotāji pie atkritumu apsaimniekotāja “Clean R” var iegādāties speciālus maisus bioloģiski noārdāmajiem atkritumiem. Ja neizvēlās iepriekš aprakstītās opcijas, dārza atkritumus jākompostē un zarus jādedzina savā īpašumā!
 
Lūdzam iedzīvotājus pret dabu izturēties atbildīgi un dārza atkritumus nevest uz dabas parka teritoriju! Informējam, ka par dabas parka piesārņošanu var piespriest līdz pat 700 eiro sodu. Kā arī, lūdzam ziņot pašvaldības policijai pa diennakts tālruni 22006686, ja redzat kādu, kas piemēslo dabas parku.
 
Par projektu: Projekts LIFE CoHaBit (Nr. LIFE15 NAT/LV/000900) “Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”” tiek ieviests Eiropas Komisijas LIFE programmas finansējuma ietvaros, finansiāli to atbalsta arī Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija.

Foto - Linda Ose

logo life 1

Share on Facebook Tweet