Drukāt

Apstiprināts projekts “Atpūtas taka dabas parkā “Piejūra” Carnikavā, Carnikavas novadā”

taka2Centrālā finanšu un līgumu aģentūra apstiprinājusi Carnikavas novada domes projektu “Atpūtas taka dabas parkā “Piejūra” Carnikavā, Carnikavas novadā”, kas tiks īstenots specifiskā atbalsta mērķa 5.4.1.1. pasākuma “Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās” ietvaros.
 
Izbūvējamās takas garums – 1833 m, tajā skaitā taka ar betona plātņu segumu –
1718 m, ar koka segumu – 115 m. Takas beigās, pirms noejas uz jūru, paredzēta koka skatu platforma 4x4m.

Horizontālais novietojums plānots pa esošo meža stigu, nemainot tās novietojumu. Takas garumā tiks izveidotas piecas atpūtas vietas ar soliņiem, atkritumu urnām, velo statīviem. Atpūtas takā tiks izvietoti veselības maršruta elementi. Būvdarbi tiks pabeigti šajā vasarā.

Būvdarbu līgums ir noslēgts ar SIA “CEĻINIEKS 01”.

 

Projekta kopējie izdevumi 447 886,50 EUR, no tiem atbalsta summa 87,25%, nepārsniedzot 3900780,66 EUR, t.sk. ERAF finansējums 85%, nepārsniedzot 380 703,53 EUR un valsts budžeta dotācija pašvaldībām 2,25%, nepārsniedzot
10 077,13 EUR. 

 

logo

Share on Facebook Tweet