Drukāt

Paziņojums par izstrādāto ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu sporta un atpūtas parka “Zibeņi” izveidei

.

Slepojums ievadsIr izstrādāts ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums sporta un atpūtas parka "Zibeņi" izveidošanai īpašuma "Valsts mežs 8052" teritorijā. Ar to iespējas iepazīties: ŠEIT.
 
Paredzētās darbības nosaukums: Sporta un atpūtas parka "Zibeņi" ierīkošana Carnikavas novadā.

Vides pārraudzības valsts birojs 2014. gada 3. decembrī ir pieņēmis lēmumu Nr. 523 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu ierosinātai darbībai – sporta un atpūtas parka "Zibeņi" izveidošanu īpašuma "Valsts mežs 8052" (kadastra apzīmējuma Nr.8052 005 1449) teritorijā.

Darbības ierosinātājs: Carnikavas novada dome (Reģ.Nr. 90000028989), Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas novadā, LV-2163, tālr.: 67993428.

Atbilstoši likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 16.pantam un Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumam Nr.18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību", kā arī Vides pārraudzības valsts biroja 2015. gada 20. februāri izsniegtai programmai SIA „Ķemers Business and Law Company" ir sagatavojusi ziņojumu „Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu sporta un atpūtas parka "Zibeņi" izveidošanu īpašuma "Valsts mežs 8052" (kadastra apzīmējuma Nr.8052 005 1449) teritorijā".

Saskaņā ar Ministru Kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumu Nr. 18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību" 2016. gada 11. janvārī ziņojums tika iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā.
 
 
 
Carnikavas novada Būvvalde
 
 
Share on Facebook Tweet