Drukāt

Sanāksme par Jūrasleju pļavām noritējusi spraigās diskusijās

.

Jurasleju plavas 677113. februārī bija noorganizēta sanāksme Carnikavas Novadpētniecības centrā, kurā nodibinājuma “Latvijas Dabas fonds” (LDF) un Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) eksperti tikās ar Carnikavas novada pašvaldības pārstāvjiem, Jūrasleju pļavu zemju īpašniekiem, novada iedzīvotājiem un citiem interesentiem.
Drukāt

Dabas parkā “Piejūra” apsaimniekos mežainās kāpas

.

mezainas kapas ziemaDabas parkā “Piejūra” šogad turpināsies biotopu apsaimniekošanas darbi, tiek plānots apsekot mežainās kāpas. No parkā konstatētajiem biotopiem, mežu biotopi ir izplatītākie – tie aizņem apmēram 79% parka teritorijas. Mežainās kāpas ir viena no dabas parka lielākajām vērtībām un tā apsaimniekošanai ir liela nozīme biotopu saglabāšanā.
Drukāt

Aicinām piedalīties aptaujā par Dabas parku «Piejūra»

.

DSC 0008Projekta LIFE CoHaBit – Piekrastes biotopu aizsardzība Dabas parkā “Piejūra” (Natura 2000 vieta) ietvaros tiek veikta aptauja, lai uzzinātu, kādas ir Dabas parka “Piejūra” apmeklētāju un tuvāko teritoriju iedzīvotāju intereses dabas parkā un kā parka apmeklētāji vērtē tā nozīmīgumu un vērtības.
Drukāt

Dabas parkā “Piejūra” norit biotopu aizsardzības un antropogēnās noslodzes samazināšanas pasākumi

.

Smilgas lietusLai saudzētu dabas parka “Piejūra” vērtības, Carnikavas un Rīgas administratīvajās teritorijās tiek īstenots Eiropas Savienības (ES) finansēts programmas LIFE CoHaBit projekts “LIFE CoHaBit: Piekrastes biotopu aizsardzība Dabas parkā “Piejūra””, kura mērķis ir uzlabot piekrastes biotopu kvalitāti, izvēloties piemērotas to apsaimniekošanas metodes. Dabas parks “Piejūra” atrodas aizsargājamo teritoriju tīklā Natura 2000.
Share on Facebook Tweet