Drukāt

Sanāksme par Jūrasleju pļavām noritējusi spraigās diskusijās

.

Jurasleju plavas 677113. februārī bija noorganizēta sanāksme Carnikavas Novadpētniecības centrā, kurā nodibinājuma “Latvijas Dabas fonds” (LDF) un Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) eksperti tikās ar Carnikavas novada pašvaldības pārstāvjiem, Jūrasleju pļavu zemju īpašniekiem, novada iedzīvotājiem un citiem interesentiem.

Sanāksmes mērķis bija, tiekoties ar zemes īpašniekiem, pārrunāt jautājumus par Jūrasleju pļavu aizsardzību un apsaimniekošanu, kā arī informēt par LDF ierosinājumu Jūrasleju pļavas iekļaut Dabas parka “Piejūra” teritorijā.

Sanāksme bija plaši apmeklēta, tajā tika aktīvi diskutēts par Jūrasleju pļavu potenciālo attīstību: kā sabalansēt dabas aizsardzības un tūrisma intereses; kā respektēt zemes īpašnieku ieceres attiecībā uz sev piederošiem īpašumiem; vai Jūrasleju pļavu iekļaušana dabas parkā “Piejūra” būtu ieguvums zemju īpašniekiem; kā uz viņiem attieksies dabas parka ierobežojumi; kā notiek kādas teritorijas iekļaušana aizsargājamā teritorijā un kādus fondus iespējams izmantot bioloģiski vērtīgo zālāju atjaunošanai un apsaimniekošanai.

Paldies sanāksmes apmeklētājiem, kas sanāksmē izteicās – tas ļāva izzināt zemes īpašnieku dažādos viedokļus attiecībā uz savu zemesgabalu apsaimniekošanu nākotnē un saprast, ka Jūrasleju pļavu pievienošana dabas parkam nebūs ātrs un vienbalsīgs lēmums. Lai turpinātu kopīgi plānot šīs teritorijas nākotni, tika nolemts pavasarī kopā ar vides ekspertiem doties lauka vizītē, apsekojot Jūrasleju pļavas, lai jau 2019. gada maijā varētu publiskajai apspriešanai nodota Dabas aizsardzības plāna pirmo redakciju.

Informējam, ka aktuālos jautājumus par Jūrasleju pļavām var uzdot jaunā Dabas aizsardzības plāna dabas parkam “Piejūra” izstrādātajiem. Aicinām sazināties ar nodibinājuma “Latvijas Dabas fonds” plāna izstrādes vadītāju Ilzi Priednieci, rakstot uz e-pasta adresi: .

Atgādinām: lai saudzētu Dabas parka “Piejūra” vērtības, Carnikavas novadā tiek īstenots Eiropas Savienības (ES) un Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas līdzfinansēts projekts “Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra””, kura mērķis ir uzlabot piekrastes biotopu kvalitāti, projekta nr. Nr.LIFE15NAT/LV/000900. Projekta ietvaros galvenā aktivitāte ir dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas parkam “Piejūra”, ko izstrādā “Latvijas Dabas fonds”. Paredzēts, ka jaunais plāns stāsies spēkā nākamajā gadā.

G. Ulme

LIFE Co Ha Bit visi logo P1

Share on Facebook Tweet