Drukāt

PIL 8.2 2013.-2014

Izsludināšanas datums

Identifikācijas Nr. un nosaukums

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

Iepirkuma

dokumentācija

02.12.2014.

CND 2014/23 Mobilo telefonu pakalpojumi 

15.12.2014. plkst. 11:00 

 Nolikums

Nolikuma pielikumi piedāvājuma sagatavošanai

Atbilde uz uzdoto jautājumu, 11.12.2014.

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu 

Lēmums 

Līgums

21.11.2014.

CND 2014/22

Veļas mazgāšana Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādes „Riekstiņš” vajadzībām

04.12.2014. plkst. 11:00   Nolikums

Nolikuma pielikumi piedāvājuma sagatavošanai 

Paziņojums par pieņemto lēmumu 

Lēmums

Līgums

12.11.2014.

CND 2014/21 Tautas tērpu piegāde

24.11.2014.plks.11:00

Nolikums 

Nolikuma pielikums piedāvājuma sagatavošanai 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Lēmums 

Līgums

29.10.2014.

CND 2014/20

Zvērināta revidenta pakalpojumu sniegšana Carnikavas novada pašvaldībai 

10.11.2014. plkst. 11:00

Nolikums 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Lēmums

Līgums

10.09.2014. 

CND 2014/18 Zupas piegāde

23.09.2014. plkst. 11:00

Nolikums

Nolikuma pielikumi piedāvājuma sagatavošanai

Paziņojums par pieņemto lēmumu 

Lēmums 

Līgums

08.08.2014.

CND 2014/17 Eimuru - Mangaļu poldera meliorācijas grāvju atjaunošana

21.08.2014. plkst.11:00

Nolikums 

Nolikuma 1.pielikums Tehniskā specifikācija

Nolikuma 2.-4.pielikumi

Līguma projekts, nolikuma 5.pielikums

Tehniskais projekts 

Lēmums 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Līgums

04.08.2014.

CND 2014/16

Degvielas piegāde

15.08.2014. plkst.11:00

Nolikums

Nolikuma pielikumi piedāvājuma sagatavošanai

Paziņojums par pieņemto lēmumu 

Lēmums 

Līgums

24.07.2014.

CND 2014/15 

Piejūras internātpamatskolas rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanai un saistīto energoefektivitātes pasākumu veikšanai un autoruzraudzība

07.08.2014. plkst. 11:00

Nolikums

Nolikuma pielikumi piedāvājuma sagatavošanai 

Tehniskā dokumentācija 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Lēmums

Līgums 

23.07.2014. 

CND 2014/14 Psihologa pakalpojumu sniegšana Carnikavas novada Sociālā dienesta un bāriņtiesas klientiem 

05.08.2014. plkst. 11:00

Nolikums

Nolikuma pielikumi piedāvājuma sagatavošanai

Paziņojums par pieņemtio lēmumu

Lēmums  

Līgums

12.06.2014. 

CND Nr. 2014/13

Atpūtas vietu izveide pie publiskajiem ūdeņiem Carnikavas novadā 

27.06.2014.

plkst.11:00

Nolikums

Nolikuma pielikumi piedāvājuma sagatavošanai

Atpūtas vietu izvietojuma shēma 

Paziņojums par pieņemto lēmumu 

Lēmums 

Līgums

28.05.2014.

Būvuzraudzības veikšana projekta "Plūdu draudu samazināšanas pasākumi Carnikavas novadā (jaunbūves)"

Nr. CND 2014/12

10.06.2014. plkst. 11:00

Nolikums 

Nolikuma pielikumi piedāvājuma sagatavošanai 

Projekta dokumentācija:

Siguļu dambis D4

Poču dambis D8

Saules dambis D9

Gaujas krasta nostiprinājums GP-1-2

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Lēmums par tiesību noslēgt iepirkuma līgumu piešķiršanu 

Līgums

13.05.2014.

Nr. CND 2014/10

O.Vācieša pieminekļa uzstādīšana un kapavietas apkārtnes labiekārtošana Carnikavas kapos 

29.05.2014.

plkst. 11:00

Nolikums

Nolikuma pielikumi piedāvājuma sagatavošanai

Projekta un tehniskie dokumenti  

Paziņojums par pieņemto lēmumu 

Lēmums 

Līgums

Līguma grozījumi 

Līguma grozījumi 2

13.05.2014.

Nr. CND 2014/9

Psihologa pakalpojumi Carnikavas novada Sociālā dienesta un bāriņtiesas klientiem 

28.05.2014.

plkst. 11:00

Nolikums

Nolikuma pielikumi piedāvājuma sagatavošanai

Iepirkums pārtraukts

09.04.2014.

Nr. CND 2014/7

O.Vācieša pieminekļa uzstādīšana un kapavietas apkārtneslabiekārtošana Carnikavas kapos

 

07.05.2014. plkst. 11:00

Nolikums

Nolikuma pielikumi piedāvājuma sagatavošanai

Projekta un tehniskie dokumenti  

Paziņojums par procedūras pārtraukšanu 

20.03.2014.

Nr. CND 2014/6

Malkas piegāde Carnikavas novada pašvaldības sociālās palīdzības saņēmējiem

01.04.2014. plkst.11:00

Nolikums 

Nolikuma pielikumi piedāvājuma sagatavošanai

Paziņojums par pieņemto lēmumu  

Lēmums

Līgums

18.03.2014.

 

O.Vācieša un L.Azarovas piemiņas vietas izveide un tās apkārtnes labiekārtošana Carnikavas kapos

CND 2014/5

 

08.04.2014. plkst. 11:00

Nav saņemts neviens piedāvājums, un iepirkuma procedūra ir izbeigta. 

17.02.2014.

CND 2014/4

Tehniskā projekta „Carnikavas novada pašvaldības meliorācijas sistēmas „Eimuru – Mangaļu” polderis koplietošanas ūdensnoteku rekonstrukcija” izstrāde un autoruzraudzība

28.02.2014. plkst. 11:30

Paziņojums par līgumu

Nolikums

Nolikuma pielikumi piedāvājuma sagatavošanai 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Lēmums 

Līgums

17.02.2014.

CND 2014/3

Vispārīgā vienošanās par par mērniecības pakalpojumu nodrošināšanu Carnikavas novada pašvaldības vajadzībām

28.02.2014. plkst. 11:00

Paziņojums par līgumu

Instrukcija pretendentiem 

Instrukcijas pielikumi piedāvājuma sagatavošanai

Atbilde uz uzdoto jautājumu

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Lēmums

Līgums (vispārējā vienošanās)

06.01.2014.

CND 2014/1

Tipogrāfijas pakalpojumi 

21.01.2014. plkst. 11:00

Paziņojums par līgumu 

Iepirkuma nolikums 

Nolikuma pielikumi piedāvājuma sagatavošanai 

Paskaidrojums par tehnisko specifikāciju 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Lēmums par tiesību noslēgt iepirkuma līgumu piešķiršanu 

Līgums

03.12.2013.

CND 2013/28 Veļas mazgāšana Carnikavas novada pirmsskolas izglītības iestādes "Riekstiņš" vajadzībām 


17.12.2013. plkst. 11:00

Paziņojums par līgumu 

Nolikums

 

Nolikuma 1. un 3. pielikums piedāvājuma sagatavošanai  

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Lēmums 

Līgums 

21.11.2013. 

CND 2013/27 Tēlnieka pakalpojumi O.Vācieša pieminekļa izveidei Siguļu kapos, tā uzstādīšanas un kapavietas labiekārtošanas uzraudzība 

Iepirkums rīktos saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta desmito daļu 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Lēmums 

Paziņojums par noslēgto līgumu

Līgums

Līguma grozījumi 

14.11.2013. 

CND 2013/26

Mobilo telefonu pakalpojumi 

03.12.2013. plkst. 11:00

Nolikums

Nolikuma pielikumi piedāvājuma sagatavošanai 

Atbilde uz ieinteresētās personas jautājumiem 21.11.2013. 

Paziņojums par pieņemto lēmumu 

Lēmums 

Līgums

10.09.2013.

Zupas piegāde

23.09.2013. plkst. 11:00

 

Paziņojums par līgumu 

Nolikums

Nolikuma pielikumi piedāvājuma sagatavošanai 

22.09.2010. Carnikavas novada saistošie noteikumi Nr. 2010/28 "Par sociālo pabalstu "Zupas virtuve' Carnikavas novadā 

Paziņojums par pieņemto lēmumu 23.09.2013. 

Lēmums 23.09.2013. 

Līgums 

 

08.08.2013. 

Gājēju un velosipēdistu celiņa un tilta pār Gauju I. un II. kārtas būvniecības autoruzraudzība 

Iepirkums rīkots saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta desmito daļu.

 

Līgums 

Paziņojums par pieņemto lēmumu 

 Līguma grozījumi (papilddarbi)

Lēmums

01.08.2013.

2013/22 Degvielas piegāde

13.08.2013. plkst.11:00

Paziņojums par līgumu

Nolikums

Nolikuma pielikumi piedāvājuma sagatavošanai

Paziņojums par pieņemto lēmumu 

Lēmums 

Līgums 

25.07.2013.

CND 2013/21

Mobilo telefonu pakalpojumi 

(pārtraukts)

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS 

Paziņojums par līgumu

Nolikums

Nolikuma 2. un 3. pielikums piedāvājuma sagatavošanai 

Atbilde uz uzdoto jautājumu, 29.07.2013.

16.07.2013.

CND 2013/19 Rotaļlaukuma aprīkojuma izgatavošana un uzstādīšana Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādē "Riekstiņš

31.07.2013.plkst. 11:00

Paziņojums par līgumu

Nolikums 

Nolikuma 2., 3. un 4.pielikums piedāvājuma sagatavošana

Paziņojums par pieņemto lēmumu 

Lēmums, 31.07.2013. 

Paziņojums par pieņemto lēmumu, 14.08.2013. 

Lēmums, 13.08.2013. 

Līgums

 

15.07.2013.

CND 2013/18 Mobilo sakaru pakalpojumi 

 

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS

Paziņojums par līgumu

Nolikums ar 18.07.2013. groz. 

Nolikuma 2., 3.pielikums piedāvājuma sagatavošanai (18.07.2013. groz.)

18.07.2013. atbilde uz jautājumu

Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu 

25.07.2013. atbilde uz iesniegumu 

12.06.2013.

 

 

 

 

 

CND 2013/16 Slēgta tipa dienas nometne "Atpūtas un izglītojošā dienas nometne Carnikavas novada bērniem"

 

 

 

 

25.06.2013. 
plkst. 11:00

 

 

 

 

Paziņojums par plānoto līgumu 

Nolikums

Nolikuma 2. pielikums (piedāvājuma sagatavošanai)

Lēmums 

Paziņojums par pieņemto lēmumu 

30.05.2013.

 

 

 

 

 

 

 

CND 2013/15 Slēgta tipa nometne Piejūras internātpamatskolas izglītojamiem - ar funkcionāliem traucējumiem un sociālās atstumtības riskam pakļautiem

 

 

 

 

 

 

12.06.2013. plkst. 11:00

 

 

 

 

 

 

 

Paziņojums par plāntoto līgumu

Nolikums

Nolikuma 1. un 2. pielikums piedāvājuam sagatavošanai 

Lēmums

Paziņojums par pieņemto lēmumu
 20.05.2013.

 

 

 

 

 

 

CND 2013/11 Būvuzraudzības veikšana projekta "Plūdu risku samazināšanas pasākumi Carnikavas novadā" ietvaros

 

 

 

 

 

05.06.2013. plkst. 11:00 

 

 

 

 

 

Nolikums

Nolikuma 1., 3., 4., 5. 6. un 7.pielikumi

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Lēmums

 02.05.2013.

 

 

 

 

 

 2013/14 Slēgta tipa atpūtas un izglītojošā dienas nometne Carnikavas novada bērniem

 

 

 

 

 

17.05.2013.
plkst. 10:30

 

 

 

 

 

 Nolikums (ar labotu kļūdu tehniskās specifikācijas 4.punktā)

Piedāvājuma veidne

Iepirkums izbeigts, jo nav iesniegti piedāvājumi
02.05.2013.

 

 

2013/13 Slēgta tipa diennakts nometne Piejūras internātpamatskolas izglītojamiem - ar funkcionāliem traucējumiem un sociālās atstumtības riskam pakļautiem

 

17.05.2013.
plkst. 10:00

 

 

Nolikums

Piedāvājuma veidne

Paziņojums par rezultātiem 
 02.05.2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CND 2013/12 Skeitparka izveidošana un teritorijas labiekārtošana Carnikavā Carnikavas novadā

 

 

 

 

 

 

 

16.05.2013. plkst. 10:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nolikums  

Pieteikuma un tehniskā piedāvājuma veidne

Finanšu piedāvājuma veidne

Darbu apjomi, projekts

Paziņojums par iepirkuma rezultātiem
25.04.2013. 

 

 

 

 

 

 CND 2013/10 "Būvuzraudzības veikšana Pievadceļu zivsaimniecības uzņēmumiem rekonstrucija Carnikavas un Gaujas ciemos Carnikavas novadā

 

 

 

 

09.05.2013. plkst.10:00

 

 

 

 

 

Nolikums

Nolikuma 1.-7. pielikumi

Tehniskā projekta dokumentācija

Paziņojums par iepirkuma rezultātu
17.04.2013.

 

 

 

 

 CND 2013/9 Malkas piegāde Carnikavas novada sociālās palīdzības saņēmējiem

 

 

 

 

08.05.2013. plkst. 10:00

 

 

 

 

Nolikums

Nolikuma 1., 2., 3. pielikums (veidnes piedāvājuma sagatavošanai)

Paziņojums par rezultātiem
17.04.2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CND 2013/7 Autobusu ar šoferi noma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 03.05.2013. plkst.10:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Nolikums

Nolikuma 2, 3., 4.pielikums (veidnes piedāvājuma sagatavošanai)

Provizorsks braucienu grafiks dziesmu un deju svētku laikā

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Lēmums par iepirkuma rezultātu
20.03.2013. 

 

 

 

Plūdu draudu samazināšanas pasākumu Carnikavas novada teritorijā būvuzraudzības darbi 

 

 

03.04.2013.   Nolikums

Iepirkums pārtraukts 

Paziņojums par līgumu 
  05.03.2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skeitparka izveidošana un teritorijas labiekārtošana Carnikavā,
Carnikavas novadā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.03.2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nolikums

Darbu apjomi

Finanšu piedāvājuma veidne ieprikuma I daļai


Finanšu piedāvājuma veidne iepirkuma II daļai


Paziņojums par līgumu


07.03.2013. pretendentu jautājumi 


Iepirkums pārtraukts

05.02.2013.

 

 

CND 2013/2. Mobilo arhīva plauktu piegāde un uzstādīšana Carnikavas novada pašvaldības vajadzībām

 

18.02.2013.

 

 

Nolikums
Paziņojums par plānoto līgumu
Paziņojums par pieņemto lēmumu
Paziņojums par noslēgto līgumu 
 

CND 2012/41. Apgaismojuma uzlabošana tautas namā "Ozolaine""

 

Iepirkuma dokumentācija 

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

 


CND 2012/44. Elektronisko pakalpojumu programmatūras izstrāde Carnikavas novada pašvaldības vajadzībām 

 

Iepirkuma dokumentācija un lēmums par uzvarētāju

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 

CND 2013/1. Tautas tērpu piegāde Carnikavas pašvaldības tautas nama „Ozolaine” mākslinieciskajiem kolektīviem 

 

 

 

 

 

 

28.01.2013. 

 

 

 

 

 

 

 Nolikums

Lēmums iepirkuma I daļā "Tautas tērpu iegāde"

Lēmums iepirkuma II daļā "Apavu iegāde"

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Share on Facebook Tweet