Drukāt

Izglītības nodaļa

Nodaļas vadītāja: Aija Kalvāne
Tālr. 26544669
E-pasts:
 
Izglītības un jaunatnes lietu speciāliste: Laura Andrijonoka
Tālr. 28335059
E-pasts:
 
2019./2020. mācību gadā Latvijā sākās pakāpeniskas un pēctecīgas pārmaiņas vispārējā izglītībā. Ar 2019. gada 1. septembrī stājās spēkā pirmsskolas izglītības vadlīnijas - pirmsskolas kļuva par pirmo posmu vispārējā izglītībā, kurā sāka īstenot pilnveidoto saturu un pieeju. 2021. gadā jaunajā mācību gadā pārmaiņas turpināsies pamatizglītībā un vidusskolā – attiecīgi 1., 4., 7. un 10. klasē.

Pilnveidotais saturs un pieeja tiek izstrādāts Valsts izglītības satura centra īstenotajā projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā”.

Pilnveidotā mācību satura un pieejas mērķis ir lietpratīgs skolēns, kurš grib un spēj mācīties visu mūžu, prot risināt reālas dzīves izaicinājumus, radīt inovācijas, attīstīt dažādas personības īpašības, kas palīdz veidoties par laimīgu un atbildīgu personību.

Vairāk par pilnveidoto saturu un pieeju Skola2030 mājaslapā.

Skolotājam būs vairāk jādomā, jāplāno un jārīkojas, lai saprastu, izvērtētu un virzītu katra bērna attīstību, labi apzinoties, ka bērni ir dažādi. Savukārt videi jāveicina mācīšanās kopā, taču vienlaikus – atbilstoši katra vajadzībām. Mācības būs jāplāno un jāvirza uz mērķtiecīgu sasniedzamo rezultātu, sniedzot bērnam nepieciešamo atbalstu šī mērķa sasniegšanā.

Share on Facebook Tweet