Drukāt

Dome apstiprina finansējumu konkursa "Sabiedrība ar dvēseli" projektiem

.

SAD 1200Carnikavas novada dome š. g. 26. maija domes sēdē apstiprināja šā gada konkursa "Sabiedrība ar dvēseli" projektus ar kopējo finansējumu 9054,20 eiro.
 
Rīcība "Maza mēroga infrastruktūra" apstiprinātie projekti un piešķirtais finansējums - 4584,20 eiro:
1. Projekts "Piekļuves uzlabošana Gaujas pietekai un soliņu izvietojums attekas krastā vietējiem iedzīvotājiem", iesniedzējs Raimonds Kokins, projekta izmaksas - 1345 eiro.
2. Projekts "Gājēju ietvju renovācija", iesniedzēja Ērika Sadovska, projekta izmaksas - 1544,20 eiro.
3. Projekts "Gājēju ietvju renovācija", iesniedzējs Jegors Bulko, projekta izmaksas - 1544,20 eiro.
4. Projekts "Stacijas 11 gājēju ietvju renovācija", iesniedzēja Linda Paulauska, projekta izmaksas - 984,20 eiro.
 
Rīcība "Sabiedriskās aktivitātes" apstiprinātie projekti un piešķirtais finansējums - 4470 eiro:
1. Projekts "Carnikavas Laivu māja – Camino ceļa Latvijā robežpunkta izveide un iedzīvināšana Carnikavā", iesniedzējs Ādažu evaņģēliski luteriskā draudze, projekta izmaksas - 750 eiro.
2. Projekts "Vingrošanas nodarbības Carnikavas novada senioru fiziskās veselības veicināšanai un dzīvespriekam", iesniedzēja Ināra Lisecka, projekta izmaksas - 880 eiro.
3. Projekts "Vingro, nūjo, baudi!", iesniedzējs individuālais komersants "Māra 9", projekta izmaksas - 850 eiro.
4. Projekts "Vingrošanas nodarbības senioru fiziskās veselības veicināšanai un dzīvespriekam", iesniedzēja Ināra Lisecka, projekta izmaksas - 870 eiro.
5. Projekts "Ciaguna vingrošana pie jūras novada iedzīvotāju labsajūtai un priekam", iesniedzēja Kaija Zemberga, projekta izmaksas - 720 eiro.
6. Projekts "Orientējies Carnikavā!", iesniedzējs biedrība "Orientēšanās klubs "Kāpa"", projekta izmaksas - 900 eiro.
 
Carnikavas novada dome slēgs līdzdarbības līgumuspar valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu konkursa "Sabiedrība ar dvēseli" ietvaros, īstenojot šogad apstiprinātos projektus ar projekta pieteikumu iesniedzējiem.
Share on Facebook Tweet