Drukāt

Iespēja līdz 17.februārim iesniegt priekšlikumus pašvaldības saistošajiem noteikumiem

.

Carnikavas gerb jaunais 200Novada iedzīvotājiem ir iespēja izteikt savu viedokli par saistošo noteikumu projektiem, kas šobrīd tiek izstrādāts un par ko tiks pieņemts lēmums kārtējā domes sēdē, kas notiks šī gada 19. februārī.
 

Priekšlikumus var iesniegt līdz šī gada 17. februāra plkst. 17.30 par šādiem saistošo noteikumu projektiem:

Novada iedzīvotājiem ir iespēja izteikt savu viedokli par saistošo noteikumu projektiem, kas šobrīd tiek izstrādāts un par ko tiks pieņemts lēmums kārtējā domes sēdē, kas notiks šī gada 19. februārī.

Priekšlikumus var iesniegt līdz šī gada 17. februāra plkst. 17.30 par šādiem saistošo noteikumu projektiem:

Grozījums Carnikavas novada domes 2011.gada 23.marta saistošajos noteikumos Nr.CND/SN/2011/10 “Saistošie noteikumi par pašvaldības aģentūras „Carnikavas Komunālserviss” maksas pakalpojumiem un to cenrādi”

Grozījumi Carnikavas novada domes 2014. gada 21. maija saistošajos noteikumos Nr. SN/2014/10 “Par materiālo atbalstu Carnikavas novadā” 

Iesniegt savus priekšlikumus var, izmantojot zemāk esošo saiti:
IESNIEGT PRIEKŠLIKUMU SAISTOŠO NOTEIKUMU PROJEKTAM

 
Share on Facebook Tweet