Drukāt

Carnikavas Komunālserviss izsolē pārdod transportlīdzekli

.

Komunalservisa eka 8663Carnikavas novada pašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss" atklātā mutiskā izsolē par eiro ar augšupejošu soli pārdod kustamo mantu – transportlīdzekli Subaru Forester, izlaiduma gads – 2006.

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija līdz 2021. gada 19. jūlijam plkst. 14.00 "Carnikavas Komunālservisa" telpās Stacijas ielā 7, Carnikavā (darbadienās plkst. 9.00–16.00; piektdienās līdz plkst. 14.00) vai sūtot pieteikumu uz e-pastu: . Ar izsoles noteikumiem var iepazīties ŠEIT.

Informācija par tehnisko stāvokli un pieteikšanās izsolāmās mantas apskatei tās atrašanās vietā (Laivu ielā 12 Carnikavā), zvanot pa tālr. 29252804, kontaktpersona – Pjotrs Špakovs.

Izsole notiks 2021. gada 20. jūlijā plkst. 10.00 aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" telpās, Stacijas ielā 7 Carnikavā, Carnikavas novadā.

Izsolāmās mantas nosacītā cena – 2000 eiro, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli 21 %. Nodrošinājums 200 eiro pirms izsoles jāiemaksā pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" kontā Nr. LV28HABA0551029413114, AS "Swedbank".

Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, piedāvātā augstākā cena par nosolīto mantu, atrēķinot iemaksātā nodrošinājuma summu, divu nedēļu laikā no izsoles dienas jāiemaksā sludinājumā norādītajā pašvaldības aģentūras " Carnikavas Komunālserviss" kontā. Tālrunis informācijai: 67993705.
Share on Facebook Tweet