Drukāt

Carnikavas novada dome par nenotikušām atzīst četras izsoles

.

Šā gada 28. aprīlī Carnikavas novada dome atzinusi par nenotikušām četras Carnikavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma izsoles.

Par nenotikušu atzīta šā gada 22. aprīļa izsole:
- nekustamā īpašuma Muzeja iela 1, Mežgarciems, Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 008 1595, kas sastāv no zemes vienības 0,6235 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 008 1574.
-- nekustamā īpašuma Muzeja iela 3, Mežgarciems, Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 008 1602, kas sastāv no zemes vienības 0,625 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 008 1577.
- nekustamā īpašuma Muzeja iela 5, Mežgarciems, Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 008 1600, kas sastāv no zemes vienības 0,4265 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 008 1576.
- nekustamā īpašuma Muzeja iela 7, Mežgarciems, Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 008 1596, kas sastāv no zemes vienības 0,4192 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 008 1575.
Share on Facebook Tweet