Drukāt

Atklāto kāpu biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas darbi tuvojas noslēgumam

.

dabas parks mezainas kapas zodzini 87436Februāra pirmajā pusē pilnībā noslēgsies pagājušajā gadā uzsāktie atklāto kāpu biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas darbi.

 
Pelēko kāpu atjaunošanas poligonos Carnikavā un Lilastē vēl notiek zaru izvešanas un meža tīrīšanas – priežu audžu kopšanas – darbi, un paralēli notiek nozāģētā materiāla izvešana un šķeldošana. Pēc tam zari tiks izvākti un lielākās iebrauktās risas līdzinās.
 
Darbu ietvaros tika izveidotas priežu zaru sētiņas, kas izvietotas Lilastes, Carnikavas un Garciema pludmalēs. Darbu mērķis ir sasniegts – priekšējās sētiņas jau gandrīz ieputinātas smiltīs un veidojas jauna kāpa.

Biežāk saņemtie jautājumi par darbu norisi:
Vai un kā līdzinās risas pēc mežu kopšanas darbiem?
Pēc darbu pabeigšanas uz galvenajiem koksnes un zaru pievešanas ceļiem ar traktortehniku tiks līdzinātas izveidojušās risas. Savukārt vietās, ko cilvēki izmanto kā meža takas, papildus tiks veikta līdzināšana ar zemes frēzi.

Kas notiks ar koksni?
Koksne ir a/s Latvijas Valsts mežu īpašums un tā tiks realizēta Latvijas koksnes pārstrādātājiem.
 
Vai pēc darbu beigšanas tiks aizvākti arī zari?
Pēc koksnes izvešanas no meža, tiks veikta arī zaru izvešana no meža un to sašķeldošana (sasmalcināšana) un aizvešana.

Kāpēc ceļi mežā (tehnoloģiskie koridori) ir līkumaini?
Saskaņā ar vides ekspertu norādēm, Piejūras dabas parkā pievešanas ceļi jeb tehnoloģiskie koridori apzināti tika veidoti pēc iespējas līkumaināki, lai neveidotos garas, taisnas stigas kā tas būtu, piemēram, mežsaimnieciskā mežā.

Vai darbi ir saskaņoti ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD)?
Darbi nav jāsaskaņo ar VUGD, jo notiek ārpus ugunsbīstamā perioda.

Vai tiek ievērots Sugu un biotopu aizsardzības likums?
Visi apsaimniekošanas darbi notiek saskaņā ar saistošo likumdošanu, biotopu eksperta atzinumiem, ilgtspējīgu biotopa saglabāšanas principiem un saskaņā ar Dabas aizsardzības plānā dabas parkam “Piejūra” noteikto.

S. Voskāne sadarbībā ar a/s “Latvijas Valsts meži” un biedrības “Baltijas krasti” ekspertiem

00 biotopu talka logo life

Share on Facebook Tweet