Drukāt

Carnikavas novada un Ropažu novada pašvaldību kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošana

Projekts apmacibas1Projekta īstenošanas laiks: 01.03.2012. - 31.08.2012.
Projekta finansējums: 21 297,20 LVL, kas pilnībā tiek finansēts no Eiropas Sociāla fonda.

Projekta iesniedzējs: Carnikavas novada pašvaldība. Sadarbības partneris Ropažu novada pašvaldība.

Projekta mērķis: Carnikavas novada un Ropažu novada pašvaldību kapacitātes stiprināšana ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu finansējuma aktīvā piesaistē un projektu īstenošanā, veicinot kvalitatīvu pašvaldību attīstības plānošanas un nodrošināšanas procesu.
Projekta ietvaros tiek veiktas darbinieku apmācības, plānots sagatavot ārvalstu finanšu instrumentu piesaistes plānu, kas nodrošinātu aktīvas pašvaldību līdzdalības iespēju finansējuma piesaistē no ES un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības instrumentiem.
 
ESF visi logo

Saistītie raksti
Par 21 297,20 latiem apmācīs Carnikavas un Ropažu novadu pašvaldību darbiniekus

Share on Facebook Tweet