Drukāt

Saskaņots Carnikavas pamatskolas pārbūves projekts

.

Vidusskola 12018. gada 26. novembrī Carnikavas novada Būvvalde saskaņojusi izstrādāto Carnikavas pamatskolas pārbūves projektu, kas ir nozīmīgs solis turpmākai projekta īstenošanai.
 
Kā informēts iepriekš, paredzēta pilnīga Carnikavas pamatskolas ēkas pārbūve, kas ietvers gan mācību telpu pārbūvi un pielāgošanu mūsdienu izglītības vajadzībām, kā arī tiks izveidota multifunkcionāla kultūras zāle, telpas Carnikavas Mūzikas un mākslas skolai un Carnikavas novada bibliotēkai.
 
Carnikavas pamatskolas pārbūve notiks projekta “Carnikavas pamatskolas pārbūve un paplašināšana” (Nr.8.1.2.0/17/I/032) ietvaros.
 
Projekta kopējās izmaksas ir 11 559 292,44 EUR, t.sk., Eiropas reģionālā attīstības fonda finansējums – 1 034 058,00 EUR un valsts budžeta dotācija – 151 123,20 EUR.
 
Projekts tiks īstenots līdz 2021. gada novembrim.

eraf izgriezts

Share on Facebook Tweet