Drukāt

Informācija par Carnikavas izglītības kvartāla būvprojekta izstrādi

.

Vidusskola 1Noslēgumam tuvojas Carnikavas izglītības kvartāla būvprojekta izstrāde, kas iekļauj Carnikavas pamatskolas ēkas (Nākotnes iela 1, Carnikava) pārbūvi, kā arī Carnikavas stadiona pārbūvi un jauna korpusa izbūvi Carnikavas mūzikas un mākslas skolas un novada bibliotēkas darbības nodrošināšanai.
 
Paredzams, ka tuvākajā laikā noslēgsies būvprojektu izstrāde un tie tiks iesniegti saskaņošanai Carnikavas novada Būvvaldei un pašvaldība varēs uzsākt sagatavošanās darbus nepieciešamā publiskā iepirkuma nodrošināšanai.
 
Būvprojektu izstrādi nodrošina SIA “Firma L4”. Būvdarbu veikšanai piesaistīts Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 1 185 181,20 eiro apmērā projekta “Carnikavas pamatskolas pārbūve un paplašināšana” ietvaros. 

 

Vidusskola 2Vidusskola 3 
 

 

 

 

eraf izgriezts

Share on Facebook Tweet